Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 51-100 of 3349 (Search time: 0.059 seconds).
:
Relevance
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12000Renatūralizuotinų nusausintų žemių ekonominio ir ekologinio vertinimo kriterijaiKvaraciejus, AlgisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
21995Preface / S. Lazauskas, A. Radzevičius, K. WesterlundLazauskas, S; Radzevičius, Algirdas; Westerlund, KStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
32000Drenažo techninės būklės vertinimas / L. Katkevičius, L. Kinčius, J. ŽaltauskasKatkevičius, Leonas; Kinčius, Liudas; Žaltauskas, JonasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
42000Nuo ko priklauso dirvos sterilizavimo trukmė / P. A. Sirvydas, A. Stepanas, J. ČėsnaSirvydas, Algis; Stepanas, Aloyzas; Čėsna, JonasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
51997The Education of Agricultural Engineers in Lithuania / A. Kusta, K. NavickasKusta, Albinas; Navickas, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
61997Tarptautinėje drėkinimo ir drenažo komisijoje (ICID)Maziliauskas, AntanasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
72000Vandens ūkio inžinerija. D.1: (A-L) : bibliografija, 1968-1998 / sudarė LŽŪU grupė: vad. Z. Rimkus, vykd.: L. Butkuvienė, L. Kinčius, F. Mikuckis ir kt.; LVŪI grupė: vad. A. Stirka, vykd.: A. Mališauskienė, B. Tamašauskas, V. Kaserevskaitė ir kt. ; LŽŪU, LVŪI, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungaRimkus, Zenonas; Butkuvienė, Laimutė; Kinčius, Liudas; Mikuckis, Feliksas; Rimkienė, Rita; Stirka, A; Mališauskienė, A; Tamašauskas, B; Kaserevskaitė, V; Žarskytė, LKitos knygos / Other books (K4d)
82000Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas studijų ir struktūros reformos procese / Z. RimkusRimkus, ZenonasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
92000Vamzdinės vandens pralaidos hidromazguose : šachtų, atraminių sienų, vamzdynų, ramintuvų defektai ir jų pašalinimasVaišvila, AleksandrasKnygos dalis / Part of book (Y)
102000VŪF fakulteto absolventai - 2000Gurklys, VidmantasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
112000Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas : statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2000 / Z. Rimkus, J. Vyčius, V. Damulevičius ; Aplinkos m-ja. Būsto ir techninio normavimo dep., Hidrografinio tinklo tarnybaRimkus, Zenonas; Vyčius, Juozapas; Damulevičius, VitasKitos knygos / Other books (K4d)
121999Lietuvos hidrotechnikos statinių techninė būklė / V. Damulevičius, A. Vaišnoras, Z. Rimkus, J. VyčiusDamulevičius, Vitas; Vaišnoras, A; Rimkus, Zenonas; Vyčius, JuozapasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
132000Hydropower Resources and Developement in Lithuania / J. VyčiusVyčius, JuozapasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
142000Žemės ūkio traktorių vibroakustinės taršos mažinimas / J. Deikus, S. MerkevičiusDeikus, Juvencijus; Merkevičius, StanislovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
152000Biogenų įtaka hidrobiontams Lietuvos nedidelėse upėse / R. TumasTumas, RimvydasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
162000Hidraulinių reiškinių modeliavimas ir upių vagų procesaiŠikšnys, ArvydasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
171999Prospects for Installing Small Hydro at Existing Dams in Lithuania / P. Punys, B. Ruplys, A. VanseviciusPunys, Petras; Ruplys, Bronius; Vansevičius, AntanasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
182000Investigation of Lithuanian People's Attitude Towards Wetlands - Social Research Approach / D. Latsanovsky, J. VyčiusLatsanovsky, Diana; Vyčius, JuozapasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
192000Melioracija. Drėkinimas : [vadovėlis aukštųjų mokyklų žemės ūkio inžinerijos ir aplinkotyros specialybės studentams] / A. Dirsė, Z. Galminas, L. KinčiusDirsė, Aloyzas; Galminas, Zigmas; Kinčius, LiudasVadovėlis / Textbook (K2a)
201997Zigmui Galminui - 60Pocienė, AlmaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
212000Kanalų hidrotechnikos statiniai / Z. RimkusRimkus, ZenonasKnygos dalis / Part of book (Y)
222000Tiltai, viadukai ir estakados : užbaigto statinio priėmimas, nuokrypiaiŽekevičius, RaimundasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
232000Vandens ūkio specialistų rengimas LŽŪUGurklys, VidmantasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
242000Tiltai, viadukai ir estakados : surenkamųjų ir monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų gamybaVaišvila, AleksandrasKnygos dalis / Part of book (Y)
252000Environmental Effects of Agricultural Practices - Hydrology and Nutrient Transport. Part. 2: Nutrient Cycle / A. Dumbrauskas, L. Iritz, R. Larsson ir ktDumbrauskas, Antanas; Iritz, L; Larsson, R; Povilaitis, Arvydas; Tumas, RimvydasKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
262000Lietuvos agrarinio kraštovaizdžio kitimas 1950-1990 m. laikotarpiu / A. Aleknavičius, V. AleknavičienėAleknavičius, Audrius; Aleknavičienė, VilmaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
272000Optimization of Private Farm Tenures Through Rent or Purchase / A. AleknaviciusAleknavičius, AudriusStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
282000Sedimentacijos Kruonio HAE aukštutiniame baseine tyrimai pagal skendinčius nešmenis reversiniame kanale / Č. Ramonas, B. Ruplys, A. VaitiekūnasRamonas, Česlovas; Ruplys, Bronius; Vaitiekūnas, AntanasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
292000Kauno rajono žemių užtvankų būklės tyrimai / J. VyčiusVyčius, JuozapasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
302000Gamtosaugos ir vandenvalos tyrimų raida LŽŪU Hidrotechnikos katedroje / J. Vyčius, R. KustienėVyčius, Juozapas; Kustienė, RenėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
312000Ar protingai panaudosime Nemuno vandens energiją ? / J. Burneikis, P. PunysPunys, PetrasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
322000Water Resources Management in Lithuania / A. Dumbrauskas, D. Ceponiene, Z. Galminas ir ktDumbrauskas, Antanas; Čeponienė, Dana; Galminas, Zigmas; Kustienė, Renė; Navickas, Juozas; Vertelka, B; Rimkus, Zenonas; Vyčius, JuozapasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
332000Organinių atliekų perdirbimas anaerobiniuose reaktoriuose / A. Bučinskas, K. NavickasBučinskas, Algimantas; Navickas, KęstutisStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
342000Studijos mūsų fakulteteGurklys, VidmantasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
352000Ekonominiai - ekologiniai reikalavimai energetikoje / J. Burneikis, P. PunysPunys, PetrasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
362000Ūkio vidaus žemėtvarkaAleknavičius, PranasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
371999Teritorijos naudojimo prioritetai ir agrarinio fondo tvarkymas Lietuvos bendrajame plane / P. Kavaliauskas, P. AleknavičiusKavaliauskas, P; Aleknavičius, PranasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
382000Правовые аспекты восстановления права на землю (опыт Литовской республики) / П. АлекнавичюсAleknavičius, PranasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
391999Problems of Treatment of Small Amounts of Wastewater in Lithuania / A. Kusta, R. KustienėKusta, Albinas; Kustienė, RenėStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
402000Vidurio Lietuvos žemių naudojimo analizė / V. GurskienėGurskienė, VirginijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
412000Mūro darbai / A. VaišvilaVaišvila, AleksandrasKnygos dalis / Part of book (Y)
422000Hidrotechninė statyba : metodiniai patarimai / sudaryt. Č. Ramonas ; LŽŪU. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakRamonas, ČeslovasMokomoji knyga / Educational book (K2b)
432000Gyvenimas, skirtas melioracijai ir LŽŪ universitetui : prof. Albinui Kustai - 60Patašius, AlgimantasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
442000Šiemet melioracijos darbams apskričiai skirta vos penktadalis reikalingų lėšų : [pokalbis su Kaimo reikalų departamento Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėju A. Radzevičiumi / kalbėjosi] S. KamarauskasRadzevičius, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
452016LithuaniaKasiulis, EgidijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
462000Lietuvos hidroenergetikų veikla 1999 mPunys, PetrasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
472000Lietuvos upių kietojo nuotėkio tyrimas / Z. RimkusRimkus, ZenonasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
482000Evaluation of the Influence of Tile Drainage on Nitrogen Losses- Numerical Experiment Approach / A. PovilaitisPovilaitis, ArvydasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
492000GIS duomenų bazių panaudojimas Nemuno žemupio hidrodinamikos skaitmeniniam modeliavimui / A. ŠikšnysŠikšnys, ArvydasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
502000Inžinerinė hidrologija : metod. patarimai nuotėkio reguliavimo kursiniam darbui rengti / A. Dumbrauskas, A. Poška, P. Punys ; LŽŪU. Vandentvarkos katPoška, Antanas; Punys, Petras; Dumbrauskas, AntanasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)