Search: 1. Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 5774 (Search time: 0.071 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12016Return migration in Lithuania. Incoming challenges for children's educationRuškus, Jonas; Kuzmickaitė, Daiva KristinaKnygos dalis / Part of book (Y)
22018Some inclusive aspects for changing educational parameters in Lithuania and KazakhstanVilkelienė, AldonaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
32001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Ivanauskienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
42000Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekstePukelis, Kęstutis; Sajienė, LaimaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
52001Kolegijų išorinio įvertinimo parametrai kokybės tobulinimo aspektuSavickienė, IzabelaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
62002Nuolatinis profesinis mokymasis neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje = Lifelong vocational education and training in the non-formal adult education systemŽemaitaitytė, Irena; Normantas, EdmudasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
72002Profesinis konsultavimas karjeros projektavimui: paradigmų kaita = Vocational councelling for the career design: change of paradigmsPundzienė, Asta; Pukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
82000Universitetinės didaktikos skaitiniaiLinkaitytė, Giedra; Petkevičiūtė, Nijolė; Teresevičienė, Margarita; Ivanauskienė, Violeta; Juraitė, Kristina; Mačianskienė, Nemira; Valiuškevičiūtė, Audronė; Pundzienė, AstaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
92000Mokykla socialinės atsakomybės aspektuTargamadzė, Vilija; Kaušylienė, AngelėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
102000Kvalifikacija ir kompetencija : samprata, santykis bei struktūra profesijos mokytojo veiklos kontekste = Qualification and competence: concept, relation and structure in the context of vocational teacher activityLaužackas, Rimantas; Pukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
111999Mokymasis bendradarbiaujantGedvilienė, Genutė; Beresnevičienė, DanguolėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
122001Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos : psichopedagoginės dimensijos [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Mačianskienė, Nemira
132000Mokytojų požiūris į pamatines švietimo reformos nuostatasTeresevičienė, Margarita; Linkaitytė, GiedraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
142002Pašaukimo teologija- dviejų laisvių Meilės dialogasDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
152001Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos : psichopedagoginės dimensijos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Mačianskienė, NemiraDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
161999Suaugusiųjų švietimo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo naujosios galimybės Rytų ir Centrinėje Europoje = New possibilities for adult education and continuous vocational development in Eastern and Central EuropeBeresnevičienė, DanguolėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
172000Studentų požiūris į šeimos vertybes: paradigmų kismas (palyginamoji analizė)Ivanauskienė, VioletaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
182000Rengimasis karjerai socialinių transformacijų laikotarpiu : Lietuvos gimnazijose egzistuojančių prielaidų analizėStanišauskienė, Vilija; Večkienė, Nijolė PetronėlėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
192000Lietuvos humanitariniai mokslai : uždarumo priežastys ir integracijos į tarptautinį mokslą problemosApanavičius, RomualdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
202000Kai kurie tikybos dėstymo klausimai prieškario Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloseŽemaitis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
212001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S)Ivanauskienė, Violeta
222001Profesinės veiklos lyginamoji charakteristika Europos šalyse lyčių lygiateisiškumo aspektuTeresevičienė, Margarita; Mecajeva, LiudmilaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
232002Studijų kolegijoje kokybės užtikrinimo teoriniai ir praktiniai aspektai = Theoretical and practical aspects of study quality assurance in a collegeMisiūnas, Mindaugas; Savickienė, IzabelaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
241998Standartai ir standartizavimas profesiniame rengime : vadybinis aspektasLaužackas, RimantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
252000Literarinio mintijimo procesas kūrybinio mastymo pratyboseValiuškevičiūtė, AudronėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
262003Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokykloseZuzevičiūtė, VaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
272002Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai ir studentai intelektualinio ir kultūrinio Kauno gyvenimo centrePivoras, SauliusKnygos dalis / Part of book (Y)
282002Edukologijos sąvoka : samprata ir sandaraPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
292005The necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutionsŠliogerienė, Jolita; Suchanova, JelenaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
302005Informacinio raštingumo kompetencija aukštojo mokslo sistemojeVaičiūnienė, VilhelminaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
312003Studijų kokybės vertinimo sistemų lyginamoji analizė : pasaulinė patirtisPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
322003Studijų kokybės užtikrinimas kolegijoseTūtlys, Vidmantas; Misiūnas, MindaugasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
332004Roberto Sternbergo mentalinės savivaldos teorija ir jos taikymo andragoginėje veikloje perspektyvaLinkaitytė, Giedra-Marija; Lukšytė, DangiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
342003Paauglių bendraamžių grupės - asmenybės ugdymo veiksnysVirbalienė, AkvilėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
352003Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijosŠernas, VytautasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
362004Suaugusiųjų mokymasis : andragogikos didaktikos pagrindai : vadovėlisTeresevičienė, Margarita; Oldroyd, David; Gedvilienė, GenutėVadovėlis / Textbook (K2a)
372003Suaugusiųjų neformaliojo bei savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo studijoseTeresevičienė, Margarita; Burkšaitienė, NijolėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
382004Bendrosios praktikos gydytojų profesinės veiklos kvalifikaciniai parametraiSajienė, Laima; Kirikova, LiudaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
392002Profesijos mokytojo/dėstytojo pirminio pedagoginio rengimo reglamentas = Regulation for initial pedagogical education and training of vocational teacher/lecturerLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Pundzienė, AstaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
402003Moksleivių mobilumas : tolesnio mokymosi ketinimai ir veiksniai = Learner mobility: further learning intentions and factorsLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Juraitė, KristinaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
412004Learning, relearning, unlearning approaches to public administration english language for EU purposes teaching in law university of LithuaniaTamošiūnienė, LoraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
422004Lietuvos karjeros konsultavimo sistema = Lithuanian career counselling systemPukelis, Kęstutis; Garnienė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
432003Lietuvos suaugusiųjų švietimo naujovės = Innovations in adult education in Lithuania: contexts and practice : konteksatas ir patirtisLinkaitytė, Giedra-MarijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
442004Studijų kokybės vertinimo sistemos : institucinis ir programų lygmenysPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
452002VDU atkūrimo idėjų raida ir plėtraAntanaitis, KastytisKnygos dalis / Part of book (Y)
462004Būsimųjų pedagogų klubo veikla - atrankos ir saviatrankos formaLileikienė, TamaraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
472004Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo metodologijų probleminiai aspektaiFokienė, Aušra; Stasiūnaitienė, EglėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
482002Profesijos mokytojų/dėstytojų rengimo Lietuvoje koncepcija = Conception for vocational teacher/lecture education and training in LithuaniaLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Pundzienė, AstaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
492005Training and professional development of career guidance specialists : Lithuanian caseDailidienė, Eilina; Navickienė, LijanaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
502006Learning foreign languages at university level in the context of constructivist paradigmBurkšaitienė, NijolėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)