Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99712
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balevičiūtė, Rūta;Blauzdys, Vincentas
Title: Būsimųjų kūno kultūros mokytojų profesijos kompetencijos
Other Title: Competences for future generations of physical education in the teaching professions
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto žurnalas. , 2015, Nr.1 (79)
Extent: p. 44-52
Date: 2015
Keywords: Pedagoginė praktika;Profesijos kompetencijos (bendrakultūrė, bendroji, profesinė);Pedagogical practice;Professions (common cultural, total, professional) competencies
Abstract: Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija skatina didinti mokytojų ir dėstytojų profesionalumą, puoselėti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą. 2013 metais tarptautinė ekspertų grupė Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros programos bakalaurantams ir dėstytojams rekomendavo įvertinti šios programos stiprybes ir silpnybes, ją tobulinti. Todėl buvo aktualu ištirti paskutinę savarankišką profesijos kompetencijų ugdymosi praktiką atlikusių nuolatinių studijų IV kurso studentų (merginų ir vaikinų) pasirengimą dirbti kūno kultū- ros mokytojais. Tyrimo tikslas – ištirti būsimųjų kūno kultūros mokytojų nuomonę apie įgytas profesijos kompetencijas (bendrakultūrę, bendrąją, profesinę). 2013 metų žiemą raštu apklausti LEU Kūno kultūros programos IV kurso 41 studentas (17 merginų ir 24 vaikinai). Šia apklausa siekta sužinoti apie potyrius per profesijos kompetencijų ugdymosi pedagoginę praktiką ir kokias kompetencijas merginos ir vaikinai įgijo studijų ir praktikos bendrojo ugdymo mokykloje metu. LEU Kūno kultūros programos studentai ir studentės savo bendrakultūres kompetencijas vertina teigiamai. Jas yra išsiugdę per 80 % abiejų lyčių tiriamųjų. Apklaustieji teigė, kad gebės dalyvauti kūno kultūros demokratinimo, švietimo kaitos ir fizinio ugdymosi humanizavimo procesuose mokykloje, taikyti kitų mokymosi dalykų žinias ir gebėjimus ugdytinių fizinio ugdymo procesui moderninti. Tačiau bendrakultūrės kompetencijos nėra vienodai išplėtotos, todėl galima prieiti prie išvados apie jų ugdymosi reikmę
The National Education strategy promotes increase of teachers’ professionalism, upholds data analysis and ratings-based training quality of education culture in years 2013–2022. International group of experts at Lithuanian university of Educational Sciences for Physical education program recommended for undergraduates and lecturers to evaluate programs' strengths and weaknesses and to improve it in 2013. Therefore, it was important to investigate independent professional skills of Educational practice carried out by regular course of fourth course students’ readiness to work as a Physical Education teachers. Research purpose was to investigate the ability of future physical education teachers view about acquired occupational (common cultural, total, professional) competencies. In winter of 2013 year in writing were interviewed 17 female students and 24 male students of fourth course LUES Physical education program. This survey sought to find out the experience during profession competence in pedagogical education practice and what kind of competencies female and male students acquired during studies and practice at general education school. The students of LUES Physical culture program positively assesses common cultural competencies. 80% of both sexes developed common cultural competencies. Interviewees stated that they will be able to participate in process of democratization, educational change and humanization of physical education at schools. They will properly apply other learning knowledge of the subjects and will be able to participate in physical education modernization process; nevertheless, common cultural competencies are not equally-developed, therefore it can be concluded the value about their learning. Investigation revealed that most of the students, especially female students, commends their professional (special) competence expressed during pedagogical practice
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99712/1/ISSN2424-3949_2015_N_1.PG_44-52.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99712
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2015, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

54
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

40
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.