Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99533
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vansevičius, Antanas
Title: Projekcinės braižybos dėstymo metodika naudojant Onshape sistemą
Other Title: Projection drawing teaching methodology using Onshape system
Is part of: Inžinerinė ir kompiuterinė grafika [2019]: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, [2019]
Extent: p. 66-69
Date: 2019
Keywords: Projekcinės braižybos dėstymas;Trimačio objekto modelio panaudojimas;Onshape sistema;Projection drawing teaching;Using a 3D object model;Onshape system
Abstract: Paprastai išskiriami trys pagrindiniai projekcinės braižybos uždaviniai: išmokyti braižyti brėžinius, išmokyti skaityti brėžinius ir lavinti erdvinį mąstymą. Naudojant trimačio modeliavimo pilnai debesų kompiuterija paremtą sistemą Onshape [1], pagrindinė užduotis yra sukurti trimatį modelį, o vaizdai yra generuojami automatiškai. Atrodytų, kad tokiu atveju, studentų gebėjimai braižyti brėžinį nėra lavinami. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pati sistema atlieka ne visą brėžinio formavimo darbą. Nematomų kontūrų linijų rodymas ar nerodymas, simetrijos ašių, centrų linijų nubrėžimas, matmenų žymėjimas, mastelio parinkimas, linijų pločių ir kitų brėžinio parametrų nustatymas, yra užduotis braižytojui. Be to, labai svarbus mokymo elementas yra darbų gynimas. Brėžinių skaitymo (interpretavimo) įgūdžių lavinimui, be darbų gynimo, reikia tinkamai parinkti užduotis. Galimybė bet kuriame etape grįžti nuo modelio prie brėžinio ir atvirkščiai sukuria puikias sąlygas erdvinio mąstymo lavinimui
Usually three main tasks of projection drawing are distinguished: training to draw drawings; teaching to read drawings and to develop spatial thinking. Using full-cloud CAD system Onshape, the main task is to create a 3D model, and images are generated automatically. It would seem that in this case, students' ability to draw a drawing is not being developed. It should be noted here that the system itself does not complete the drawing, showing or not displaying the hidden lines, drawing the symmetry axes, the lines of the centers, marking the dimensions, scaling, setting the line widths and other drawing parameters are the tasks for the drawer. Reading (interpretation) skills development require proper selection of tasks. The ability to return from a model to a drawing at any stage creates excellent conditions for spatial thinking
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99533
Affiliation(s): Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

6
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.