Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99421
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pašvenskas, Nerijus;Čėsna, Jonas
Title: Šiaudų granulių panaudojimas siekiant sumažinti kenksmingų dujų emisijas
Other Title: Use of straw pellets to reduce harmful gas emissions
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 216-220
Date: 2019
Abstract: Siekiant mažinti taršos iš gyvulininkystės fermų kenksmingumą aplinkai ir išvengti teršalų pernešimo iš vienos aplinkos terpės į kitą, būtina įtvirtinti integruotos taršos prevencijos ir kontrolės sistemas. Intensyviuose gyvulininkystės ūkiuose aplinkos taršos mažinimui reikėtų taikyti įvairias technologines ir administracines priemones nes šių priemonių suderinamumas leidžia išvengti pavojaus užteršti aplinką. Darbas atliktas VDU Žemės ūkio akademijos Termoenerginių procesų ir emisijų laboratorijoje 2018 metais. Darbe analizuojamos kviečių ir rapsų šiaudų granulių fizikines savybės ir jų panaudojimo gali-mybės skysto mėšlo rezervuaro dangai bei įvertinta šiaudų granulių įtaką amoniako emisijos mažinimui. Nus-tatyta, kad naudojant rapso šiaudų granules amoniako emisijos iš skysto mėšlo sumažėja 72–78 %
Integrated pollution prevention and control systems are necessary to reduce the environmental impact of pollution from livestock farms and to prevent the transfer of pollutants from one envi-ronment to another. In intensive livestock farms, various technological and administrative measures should be taken to reduce environmental pollution, as the compatibility of these measures avoids the risk of contamination of the environment. The work was performed in VMU Laboratory of Thermal Energy Processes and Emissions in 2018. The paper analyzes the physical properties of wheat and rapeseed straw pellets and their ap-plication possibilities for liquid manure reservoir covering and the impact of straw granules on ammonia emission reduction. It has been found that ammonia emissions from liquid manure are reduced by 72–78% using rapeseed pellets
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99421
Affiliation(s): Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.