Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99404
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Stelmokienė, Aurelija;Genevičiūtė-Janonė, Giedrė;Kovalčikienė, Kristina;Gustainienė, Loreta
Title: Kokie vadovavimo organizacijoje ypatumai gali padėti universiteto darbuotojams labiau įsitraukti į darbą ir įsipareigoti organizacijai?
Other Title: If leadership can help university employees to engage into work and to be more committed to organization?
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 36-36
Date: 2019
Keywords: Įsitraukimas į darbą;Įsipareigojimas organizacijai;Vadovavimas
ISBN: 9786090701805
Abstract: Įsitraukę į darbą darbuotojai pasižymi aukšto lygio energingumu darbe, yra entuziastingai nusiteikę dėl atliekamo darbo ir visiškai pasinėrę į vykdomas veiklas, todėl jie yra labai vertinami organizacijose (Bakker, Albrecht, 2018). Praktikoje ne mažiau aktualus bei laukiamas ir darbuotojų įsipareigojimas organizacijai, padedantis sumažinti darbuotojų kaitą ir sustiprinti jų gerovę (Rahiman, ir kt., 2018). Pastaruoju metu, vis daugiau mokslininkų atkreipia dėmesį būtent į vadovavimo svarbą bandant paaiškinti anksčiau minėtas darbuotojų nuostatas į darbą ir organizaciją. Vis dėlto, tyrimuose apsiribojama konkrečių populiarių vadovavimo stilių (pvz., transformacinio ar padalytų veiklų vadovavimo (Breevaart, Bakker, 2018; Pietsch, ir kt., 2018)) analize dažniausiai verslo organizacijose. Todėl šiame tyrime buvo siekiama išanalizuoti vadovavimo ypatumų (tiesioginio vadovo vadovavimo kokybės, teikiamos socialinės paramos, organizacijos vadovybės pripažinimo ir darbuotojų pasitikėjimo ja) sąsajas su įsitraukimu į darbą ir įsipareigojimu organizacijai universiteto darbuotojų imtyje. Tyrime dalyvavo 451 universitetų darbuotojas (iš jų 31,3 proc. vyrų ir 66,7 proc. moterų). Tiriamieji pildė elektroninę anketą, kurią sudarė sociodemografiniai klausimai, trumpoji Yukl Vadovavimo veiklų tyrimo versija (2012) ir Kopenhagos psichosocialinio klausimyno (2007) skalės, kuriomis buvo vertinami vadovavimo ypatumai, bei Utrecht‘o įsitraukimo į darbą skalė (2006) ir Meyer ir kolegų Įsipareigojimo organizacijai klausimyno patikslintoji versija (1993). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog universiteto vadovybės pripažinimas statistiškai reikšmingai prognozuoja tiek darbuotojų įsitraukimą į darbą, tiek ir įsipareigojimą organizacijai. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99404/2/59932.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99404
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:3. Konferencijų medžiaga / Conference materials
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

59932.pdf1.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

12
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.