Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99395
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Jasevičius, Paulius;Vaiciukevičius, Edvardas
Title: Kviečių rūšiavimo oro sraute tyrimai
Other Title: Grain sorting in air flow studies
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 175-179
Date: 2019
Abstract: Straipsnyje pateikti 2018 metais atlikti kviečių Skagen tyrimų rezultatai. Tyrimų metu buvo tiriama oro srauto greičio sklaida pneumatinio grūdų separatoriaus kameroje, atlikti grūdų rūšiavi-mo tyrimai keičiant oro srauto greitį, tiekiamų kviečių srautą, oro srauto kreipiklių padėties kampą. Tyrimais buvo nustatyta, kad racionalus oro srauto greitis kviečiams rūšiuoti nuožulniame oro sraute yra 7,5 m⋅s-1, tuomet daugiausia kviečių grūdų buvo surūšiuota į atskiras frakcijas
The article presents the results of wheat Skagen in 2018. During the research, air flow veloci-ty dispersion in the pneumatic grain separator chamber was investigated, grain sorting tests were performed by changing the air flow rate, the flow of wheat supplied, the angle of the air flow guides. Studies have shown that the rational air flow rate for wheat sorting in the sloping air stream is 7,5 m∙s-1, then the most wheat grains were sorted into separate fractions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99395
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml4.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.