Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99170
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Čekanauskienė, Violeta
Title: Kauno miesto 18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą
Other Title: The attitude to female fertility across the 18 year old women in Kaunas city
Extent: 68 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Vaisingumas;Požiūris;Prokreacija;Šeima;Fertility;Attitude;Procreation;Family
Abstract: Tyrimo problema. 18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą turi tiesioginį ryšį su daugeliu sveikatos, socialinių, demografinių problemų, todėl darbe keliamas probleminis klausimas – koks yra 18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą? Tyrimo objektas – 18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą. Tyrimo tikslas – atskleisti 18 metų merginų požiūrį į moters vaisingumą. Uždaviniai: 1. Atskleisti moters vaisingumo sampratą; 2. Aprašyti moters vaisingumą saugančius veiksnius; 3. Išryškinti požiūrį į moters vaisingumą formuojančius veiksnius; 4. Atskleisti 18 metų merginų požiūrį į moters vaisingumą; 5. Nustatyti pagrindinius požiūrio į vaisingumą ugdytojus; 6. Nustatyti sąsajas tarp merginų lytinių santykių patirties, noro susilaukti vaikų, šeimos veiksnių ir požiūrio į meilę bei lytinius santykius. Darbe, remiantis moksline literatūra ir Katalikų Bažnyčios dokumentais, išskirti vaisingumo požymiai ir rodikliai. Aštuoniolikmečių merginų požiūris į moters vaisingumą atskleistas remiantis jų žiniomis apie moters biologinius vaisingumo ypatumus, vertybines orientacijas bei įgūdžius ir elgseną, susijusius su vaisingumu ir jo išsaugojimu. Tyrimo tipas ir metodai. Mokslinės literatūros struktūrinė ir aspektinė analizė, kiekybinis aprašomasis ir koreliacinis tyrimas, anketavimas, apklausiant Kauno miesto 18 metų 171 respondentę. Duomenų analizei naudota statistinė duomenų analizė, aprašomoji statistika, duomenims apdoroti naudotos „Microsoft Office Excel 2016“ ir „SPSS for Windows“ programos. Išvados. 1. Moters vaisingumas – prigimtinė asmens vertybė, apimanti visą kūną ir dvasinę sielą. 2. Sveika gyvensena padeda išsaugoti moters vaisingumo funkciją. 3. Pagrindiniai požiūrį į moters funkciją formuojantys veiksniai – tėvai, mokykla, masinės informavimo priemonės. 4. Kauno miesto 18 metų merginų žinios apie moters vaisingumą yra nepakankamos; jų nuostatos į meilę, lytinius santykius nėra tvirtai vertybinės; merginos turi gerus savo menstruacinio ciklo ir antrinių vaisingumo požymių stebėjimo įgūdžius; ankstyvų lytinių santykių patirtį turi 42 proc. respondenčių; 5. Internetas, televizija ir mama – pagrindiniai merginų požiūrį formuojantys veiksniai. 6. Merginos, kurios nėra patenkintos santykiais su savo mama (globėja), labiau linkusios į ankstyvus lytinius santykius.
The issue of the research. The attitude to female fertility across the 18 year old women is in direct relation with health, social, and demographic issues, therefore the question about the attitude across the 18 year old women at work is relevant nowadays.The subject of the investigation. The attitude to female fertility across the 18 year old women.The aim of the research. To reveal the attitude to female fertility across the 18 year old women. The goals. 1. To reveal the female concept of fertility. 2. To describe the factors that preserve the fertility. 3. To highlight the factors that format the attitude to female fertility. 4. To reveal the attitude to female fertility across the 18 year old women. 5. To state the main developers of the attitude. 6. To state the relation between the sexual experience, the wish to have family and children and the attitude to love and sexual intercourse. The research is based on the scientific literature and the documents of the Catholic Church. The research reveals the indicators of fertility, the attitude to fertility, the factors that format such attitude and the relation between the sexual experience, the wish to have family and children and the attitude to love and sexual intercourse.The types of methods of the research. Structural and aspect based analysis of the scientific literature, quantitative description and correlation research and the questionnaire carried on across the 18 year old 171 women respondents in Kaunas city. Statistical data analysis and descriptive statistics were used for data analysis while“Microsoft Office Excel 2016” and“SPSS for Windows” programs were used for processing the data. Conclusions. 1. Female fertility is the inherited value of a female and it embraces both, the body and the soul. 2. Healthy lifestyle helps to preserve the function of a female fertility. 3. The main factors that format the attitude to the function of a female are parents, school and mass media. 4. The knowledge of the female fertility across the 18 years old women in Kaunas city is insufficient, the attitude towards love and sexual intercourse is of a less value, however the women have good skills of the observation of their menstrual cycle and indicators of fertility. The experience of the early sexual intercourse was stated among 42% of the female respondents. 5. The main factors that form the general attitude of the females are internet, television and mothers. 6. The respondents who are unsatisfactory with their mothers/wards more likely have the preference for early sexual intercourse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99170
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
violeta_cekanauskiene_md.pdf1.52 MBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

54
checked on May 31, 2020

Download(s)

14
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.