Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98725
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ražanauskas, Tomas Povilas;Jotautienė, Eglė
Title: Granuliuotų mėšlo trąšų išbarstymo sklaidos modeliavimas
Other Title: Modeling of distribution of granulated manufacturing fertilizers
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 112-116
Date: 2019
Abstract: Šiuo metu plačiai naudojamos įvairių gamintojų išcentrinės trąšų barstomosios trąšų granuliuotų organinių trąšų paskleidimui dirvos paviršiuje. Straipsnyje sudaromas granuliuotų trąšų išbarstymo simuliacinis modelis ir ištiriamas granuliuoto mėšlo komposto trąšų paskleidimo tolygumas dirvoje. Išcentrinis barstytuvo modelis buvo sumodeliuotas pagal išcentrine dvidiske mineralinių trąšų barstomąja „AMAZONE ZA-M-1201“, naudojant DEM programinę įrangą. Gerinti trąšų išbarstymą eksperimentiniu būdu yra brangu ir sugaištama daug laiko. Trąšų išbarstymo dinamikai tirti taikomi įvairūs teoriniai modeliai bei kompiuterinės programos. Tai leidžia tyrimus atlikti sparčiau ir taupant lėšas. Iš tyrimų rezultatų analizės galime teigti, kad granuliuotų cilindro formos organinių trąšų išbarstymui (paskleidimui) išcentrinės mineralinių trąšų barstomosios gali būti naudojamos
At present, centrifugal fertilizer spreaders of various manufacturers are widely used for spreading granular organic fertilizers on the soil surface. A simulation model of granular fertilizer spreading and granular manure compost fertilizer spreading in the soil is compiled. The centrifugal spreader model was modeled by centrifugal double fertilizer spreader AMAZONE ZA-M-1201 us-ing DEM software. Improving the spreading of fertilizers experimentally is costly and time consuming. Various theoretical models and computer programs are used to analyze the dynamics fertilizers spreading. This allows for faster and more cost-effective research. From the analysis of the research results, it was determined that centrifugal fertilizer spreaders can be used to disperse (spread) granular cylindrical organic fertilizers
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98725
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.