Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRukaitė, Julija-
dc.contributor.authorJuknevičius, Darius-
dc.contributor.authorŠarauskis, Egidijus-
dc.contributor.authorBuragienė, Sidona-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-30T04:22:10Z-
dc.date.available2019-05-30T04:22:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn13928244-
dc.identifier.otherVDU02-000059506-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/98653-
dc.description.abstractDirvožemio organinė anglis (DOA) yra pagrindinis dirvožemio būklės rodiklis nuo kurio priklauso ne tik dirvožemio derlingumas bei būklė, bet ir augalų derlius. Intensyvi žemdirbystė ir besaikis trąšų naudojimas skatina DOA praradimą iš dirvožemio (Stewait et al., 2007). Tyrimai atlikti naudojant 2 skirtingus biopreparatus ir kontrolinis variantas, kuriame biopreparatai nenaudoti. DOA koncentracija buvo nustatyta pavasarį prieš biopreparatų panaudojimą ir po derliaus nuėmimo. Gauti rezultatai parodė, kad tiek pavasarį, tiek rudenį didžiausia DOA koncentracija buvo kontroliniame variante (SC3): pavasarį 2,03±0,05 %, rudenį 2,28±0,07 %. Tačiau lyginant su dviem kitais variantais, nustatyta, kad variantuose, kuriuose naudoti biopreparatai, DOA padidėjimas buvo didesnis negu kontrolėje. Žieminių rapsų gyvavimo ciklo anglies pėdsako skaičiavimai rodo, kad naudojant biopreparatus anglies pėdsakas gaunamas mažesnis negu nenaudojant. Variantuose su biopreparatais anglies pėdsakas buvo 335,54 kg CO2eq/ha (SC1) ir 327,36 kg CO2eq/ha (SC2), o kontrolėje – 413,68 kg CO2eq/halt
dc.description.abstractSoil organic carbon (DOA) is the main indicator of soil condition, on which depends not only soil fertility and condition, but also the harvest of plants. Intensive agriculture and excessive usage of fertilizers, promote the loss of DOA from the soil (Stewait et al., 2007). The researches were carried out using 2 different biopreparators and a control option - in which the biopreparators were not used. The concentration of DOA was determined in the spring, before spraying and fertilization, and after harvesting. The results showed the highest DOA concentration in both spring and autumn at SC3 (control option): 22,03±0,05% in spring, and 2,28±0,07 % in autumn. The carbon footprint calculation of the winter rape life cycle revealed, that the usage of biopreparators caused lower car-bon trace than in control option 335,54 kg CO2eq/ha (SC1) and 327,36 kg CO2eq/ha (SC2), SC3 – 413,68 kg CO2eq/ha)en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio inžinerijos fakultetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas-
dc.format.extentp. 37-42-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofAgroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24-
dc.subjectDirvožemio organinė anglislt
dc.subjectBiopreparatailt
dc.subjectAnglies pėdsakaslt
dc.subjectCO2lt
dc.subjectŽieminiai rapsailt
dc.subjectSoil organic carbonen
dc.subjectBiological preparationsen
dc.subjectCarbo footprinten
dc.subjectCO2en
dc.subjectWinter rapeen
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleDirvožemio organinės anglies tyrimai ir žieminių rapsų gyvavimo ciklo anglies pėdsako vertinimaslt
dc.title.alternativeResearch of soil organic carbon and evaluation of carbon footprint of winter rape life cycleen
dc.typeStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)-
dcterms.bibliographicCitation6-
dc.date.updated2020-01-03T08:51Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "59506"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1392-8244"], "code": "S6", "subject": ["T004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20200103085137.0", "account": {"year": 2019, "late": false}, "na": 4, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.25, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos fakultetas", "id": "0904", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "7AC1DA23130093A2C78529C722AE8520", "lname": "Rukaitė", "fname": "Julija", "status": "0", "name": "Rukaitė, Julija"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos fakultetas", "id": "0904", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas", "id": "090403", "level": "3", "type": "ins", "research": "1", "status": "1"}}}}], "id": "E758AC8B09220A656DA9DCDA34961287", "lname": "Juknevičius", "fname": "Darius", "status": "1", "name": "Juknevičius, Darius"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos fakultetas", "id": "0904", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas", "id": "090403", "level": "3", "type": "ins", "research": "1", "status": "0"}}}}], "id": "B1F32CF87799E44A30FD856B3763F02D", "lname": "Šarauskis", "fname": "Egidijus", "status": "1", "orcid": "0000-0001-9339-769X", "name": "Šarauskis, Egidijus"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos fakultetas", "id": "0904", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas", "id": "090403", "level": "3", "type": "ins", "research": "1", "status": "0"}}}}], "id": "082B6779D5E15743AFCDB59B1B2F1944", "lname": "Buragienė", "fname": "Sidona", "status": "1", "name": "Buragienė, Sidona"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml7.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

12
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.