Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95948
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Juškelienė, Vida;Poteliūnienė, Sniegina;Gudžinskienė, Vida;Blauzdys, Vincentas
Title: Lietuvos kūno kultūros mokytojų sveikatos ugdymo kompetencija stiprinti ugdytinių sveikatą
Other Title: Health education competence of Lithuanian physical education teachers with a view to promoting schoolchildren's health
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2010, Nr. 4 (62)
Extent: p. 53-59
Date: 2010
Keywords: Mokytojo kompetencija;Sveikatos ugdymas;Kūno kultūra;Teacher's competencies;Health education;Physical education
Abstract: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tyrimai rodo prastėjančią jų sveikatą, o dauguma mokytojų, tarp jų ir kūno kultūros, yra siauri savo dalyko idėjų ir gebėjimų perteikėjai. Užsienio ir mūsų šalies mokslininkai yra tyrę kūno kultūros mokytojų profesines nuostatas, jų įdirbį naujoviškai organizuoti mokinių fizinio ugdymo(si) procesą. Šie darbai tik iš dalies susiję su mūsų tirtais kūno kultūros mokytojų sveikatos kompetencijos ypatumais. Straipsnyje analizuojama Lietuvos kūno kultūros mokytojų sveikatos ugdymo kompetencijos raiška. Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos kūno kultūros mokytojų sveikatos ugdymo kompetenciją stiprinti ugdytinių sveikatą. Pagrindinis tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. Tyrimo kontingentą sudarė 350 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų. Tiriamosios grupės atranka vykdyta atsitiktinės atrankos principu, užtikrinant patekimo galimybę visų Lietuvos apskričių kūno kultūros mokytojams. Statistinė empirinių duomenų analizė atlikta naudojant SPSS PC/8.0 statistinį paketą. Rezultatai analizuoti demografiniu ir kvalifikacinės kategorijos aspektais. Statistiniam skirtumų reikšmingumui nustatyti taikytas χ2 (chi kvadrato) testas. Sveikatos kompetenciją apibūdinančių gebėjimų grupavimui naudota faktorinė analizė. Ji atlikta koreliacinės matricos pagrindu, panaudojant pagrindinių komponenčių (Principal Components, Varimax) metodą
Recent surveys on Lithuanian schoolchildren health and lifestyles showed negative shifts, but most of teachers, also physical education teachers, give preference to their subject, but not to health education. A professional attitude of physical education teachers, their innovations in process of physical education was studied by Lithuanian and foreign researchers. However these studies are only partly associated with the health competence aspects of physical education teachers. The article was designed to analyze expression of health education competence of Lithuanian physical education teachers. The aim of the study was to determine health education competence of Lithuanian physical education teachers that allows promoting schoolchildren’s health. The study was based on anonymous questionnaire. Study sample consisted of 350 physical education teachers from secondary schools. Study population was selected randomly from the Lithuanian teachers of physical education ensuring that representatives from all districts will fall in to the study group. Statistical analysis of empirical data was performed using SPSS PC (version 8). Results were considered in demographic and qualifying category aspects. To assess contingency tables, χ2-test was used. Factorial analysis was performed with the purpose to make groups of the teacher’s abilities related to health education. Factorial analysis was done on the basis of correlation matrix using Principal Components (Varimax) method
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95948
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

28
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.