Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95536
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Author(s): Radžiukynas, Darius;Žilinskienė, Nelė
Title: Jaunųjų šuolininkių atranka
Other Title: Selection of young high jumpers
Is part of: Sporto mokslas. , 2008, Nr. 3 (53)
Extent: p. 45-51
Date: 2008
Keywords: Lengvoji atletika;Atrankos procesas;Testų rezultatai;Track and field;Selection process;Test results
Abstract: Tyrimo tikslas – tirti jaunųjų šuolininkų į aukštį bendrąjį ir specialųjį fizinį parengtumą, parengti atrankos modelines charakteristikas. Iškelta prielaida, kad integraliai sujungus pedagoginių ir biomechaninių testų rodiklius į vientisą jaunųjų šuolininkių į aukštį atrankos sistemą galima nustatyti sportinius gebėjimus ir prognozuoti treniruotės kryptis bei sportinių rezultatų augimą. Taikyti šie tyrimų metodai: pedagoginis testavimas; biomechaniniai tyrimai; matematinė statistika; pedagoginė analizė. Tyrimas atliktas 2003 m., ištirta 14–17 metų 13 Lietuvos šuolininkių į aukštį. Nustatyta, kad Lietuvos 14–17 metų šuolininkių į aukštį ūgis (171 ± 0,1 cm), kūno masė (56,53 ± 2,03 kg), skirtumas tarp ūgio stovint ir sėdint (0,81 ± 0,02 m), šlaunies apimtis (0,53 ± 0,01 m), blauzdos apimtis (0,36 ± 0,01 m) pagal standartinio nuokrypio ±δ rodiklius yra vidutinio lygio. Fizinio parengtumo rodikliai: 30 m bėgimas iš žemo starto (4,66 ± 0,05 s), 30 m bėgimas įsibėgėjus (3,93 ± 0,04 s), šuolis į tolį įsibėgėjus (4,67 ± 0,10 m), šuolis aukštyn atsispiriamąja koja įsibėgėjus 3 žingsnius (0,54 ± 0,02 m), rutulio (3 kg) metimas iš apačios į priekį (10,70 ± 0,42 m), yra adekvatūs 1,55–1,60 m šuolio į aukštį rezultatui. Pašokimo aukščio rodikliai atsispiriant abiem kojomis (37,08 ± 1,48 cm), atsispiriamąja koja (24,35 ± 1,11 cm), abiem kojomis nušokus nuo 50 cm paaukštinimo (35,14 ± 1,42 cm) yra informatyvūs specialiojo treniruotumo rodikliai. Atsispyrimo trukmės kitimas nuo 1 s iki 15 s (0,25 ± 0,01 s – 0,27 ± 0,01 s), taip pat pašokimo aukščio kitimas (18,96 ± 1,03 cm – 17,17 ± 1,47 cm) rodo gerą adaptaciją prie trumpalaikių intensyvių fizinių krūvių, kai įveikiamo pasipriešinimo dydis tolygus kūno masės sunkiui
Aim of this research was to analyse the general and special physical qualification of young high jumpers and prepare model characteristics of selection. An assumption states that pedagogical and biomedical test indices shall be combined into one-piece of sports abilities of young high jumpers and forecast of training process trends as well as improvement of sport results. The following research methods were applied: pedagogical testing, biomechanical, mathematical statistics, pedagogical analysis. The research has been carried out during 2003 and involved thirteen 14 – 16 year old Lithuanian female high jumpers. It has been determined that the average height of 14 – 16 year old Lithuanian high jumpers is 171±0.1 cm, their body mass is 56.53±2.03 kg, the difference between the height when sitting and when standing is 0.81±0.02 m, the average thigh scope is 0.53±0.01 m and the shin scope 0.36±0.01 m, according to an average variance ±δ indices, correspond to a medium range. Physical preparation indices of 30 m running from crouch start (4.66±0.05 s), 30 m from running start (3.93±0.04 s), long jump from runn-off (4.67±0.10 m), hop with the take-off leg at three step running (0.54±0.02 m), shot put (3 kg) from bottom up forward (10.70±0.42 m) are equivalent to 1.55 – 1.60 m high jump results. Hop height indices when taking off with both legs (37.08±1.48 cm), hop height with the take-off leg (24.35±1.11 cm), hop height indices when taking off with both legs after jumping down from 50 cm platform (35.14±1.42 cm) bear information necessary to reveal special training indices. Variation of take-off timescale from 1 s to 15 s (0.25±0.01 s), as well as a hop height (18.96±1.03 s) proves a very good adaptation to short-term intensive physical loads when surmountable resistance volume is equivalent to gravity of body mass
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95536
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

8
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.