Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95345
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Radžiūnas, Gediminas;Kupčinskas, Artūras;Kreivaitis, Raimondas
Title: Joninių skysčių tribologinės savybės
Other Title: Tribological characteristics of ionic liquids
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 148-153
Date: 2019
Abstract: Tepimo technologijos nuolat tobulinamos, kad atitiktų naujus iššūkius arba atvertų naujas ga-limybes. Tiesą sakant, daugelis įrangos patobulinimų gali įvykti tik tada, kai tepalo technologijos progresuoja. Iš dalies tepalai tobulini tam, kad į aplinką būtų išmetama mažiau teršalų, tepalai būtų tvaresni, ilgėtų laikas tarp techninių aptarnavimų ir, žinoma, trinties mažinimo, dėl kurios sumažė-ja energijos nuostoliai Naujausias ir šiu metu tobuliausias priedas alyvoms išsprendžiantis šias problemas yra joniniai skysčiai. Kaip alyvų priedai joniniai skysčiai pradėti tirti nuo 2001 m. Jo-ninias skysčiai buvo tiriami tiek kaip savarankiškos alyvos, tiek kaip alyvos priedai, siekiant su-mažinti susidėvėjimą ir trintį. Tyrimams naudota bazinė alyva Propiokalaminas sutrumpintai (PAO4) ir joninis skystis Tretaoktalaminas, sutrumpintai (TOAO4)
Lubrication technologies are constantly being improved to meet new challenges or open up new opportunities. In fact, many enhancements to equipment can only happen when lubricant technology progresses. Partially lubricants improve to reduce pollutant emissions, make lubricants more sustainable, take longer between maintenance and, of course, reduce friction, which reduces energy losses The latest and most advanced oil supplement for solving these problems is ionic flu-ids. As oil additives, ionic liquids have been investigated since 2001. Ionic liquids were tested both as self-contained oil and as oil additives to reduce wear and friction. Base oil for research Propio-calamin abbreviated (PAO4) and ionic liquid Tretaoctalamine, abbreviated (TOAO4)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95345
Affiliation(s): Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

16
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

4
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.