Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94028
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gerulaitis, Virginijus
Title: Geografijos brandos egzaminų užduočių struktūros pokyčiai
Other Title: The structure changes of the national exam of geography
Is part of: Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science almanac. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, [Nr.] 4 (2016)
Extent: p. 130-136
Date: 2016
Keywords: Brandos egzaminas;Brandos egzamino užduotis;Brandos egzamino struktūra;The national exam;The task of the national exam;The structure of the national exam
Abstract: Geografijos brandos egzaminas vykdomas beveik du dešimtmečius, tačiau jo už- duoties struktūros klausimai mažai tyrinėti. Šio tyrimo pagrindą sudaro geografijos brandos egzaminų užduočių struktūra. Jo tyrimo objektas – geografijos brandos egzaminų užduotys. Kaip rodo atlikta geografijos brandos egzamino užduočių analizė, jų struktūrą per pastaruosius 10 metų keitėsi tris kartus. Geografijos brandos egzamino užduočių struktūros pokyčiai buvo susiję su šio egzamino programos ir statuso poky- čiais, tačiau esminių skirtumų tarp geografijos mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino užduočių turinio bei struktūros nėra. Geografijos brandos egzamino užduotims būdinga didėjanti informacijos šaltinių įvairovė: mokyklinio brandos egzamino užduotis daugiausia sudarė geografiniai klausimai, o rengiant valstybinio brandos egzamino užduotis imta naudoti įvairesnius informacijos šaltinius
The national exam of geography has been pursued for almost two decades, but the issues of thestructure of its tasks have been little investigated. The focus of this investigation is the structure of the tasks of the national exam of geography. The subject of investigation is the tasks of the national exam of geography. The performed analysis of the tasks of the national exam of geography shows that the structure of the tasks has changed three times in the last 10 years. The changes of the tasks structure of the national exam of geography were related to the changes of the program and status of this exam, but there are no essential differences between the content and structureof the tasks of school and national exams of geography. The tasks of geography national exam are characterized by an increasing variety of sources of information: geographical issues prevailed in school exam while the national exam began to diversify its sources of information
Internet: http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/article/view/54/53
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

34
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

4
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.