Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93354
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Oržekauskaitė, Neringa
Title: Įgyvendintų žemės konsolidacijos projektų Lietuvoje tyrimas
Other Title: Implemented land consolidation projects Lithuania survey
Extent: 63 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Žemė;Land;Žemės sklypas;Land-plot;Žemės konsolidacijos projektas;The project of land consolidation
Abstract: Tyrimo objektas: Lietuvoje įgyvendinti žemės konsolidacijos projektai. Tyrimo tikslas: Išnagrinėti įgyvenditus žemės konsolidacijos projektus Lietuvoje 2007- 2013 m. Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti žmonių samprata apie žemės konsolidacijos projektus 2. Apžvelgti 2007-2013 m. vykdytų žemės konsolidacijos projektų Lietuvoje apimtis ir jų sprendinius. 3. Atlikti detalią Telšių apskrities Rietavo savivaldybės Rietavo seniūnijos Pelaičių kadastro vietovės Lėgų kaimo ir jo dalies žemės konsolidacijos projekto analizę. Tyrimo metodai: Darbui parengti naudota literatūros šaltinių analizė, kiekybiniai statistinių duomenų tyrimai, anketinė apklausa. Pagrindinės tyrimo išvados: 1. Išanalizavus vykdytą apklausą buvo nustatyta, jog žmonės turi bendrą suvokimą kas yra žemės konsolidacija, tačiau galėtų pagilinti savo žinias informacija. Todėl siūloma daugiau dėmesio skirti informacijos sklaidai apie šiuos projektus ne tik žemės turėtojams, bet ir visuomenei. 2. Išanalizavus 14 anksčiau vykdytų konsolidacijos projektų buvo matyti skirtumai,kaip pasikeičia žemės plotų skaičius, pagerėja aplinkos kokybė, žemės ūkio našumas, ir infastuktūra. 2008 metais įgyvendintų 14 žemės konsolidacijos projektų metu atlikti pertvarkymai 4827 ha teritorijoje, dalyvavo 380 žemės savininkų . Žemės sklypų skaičius sumažėjo 30%, nuo 731 iki 512. Taip pat Lietuvoje 2007 - 2013 metais buvo įvykdyti 39 konsolidacijos projektai. Vidutiniškai viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo 115 žemės savininkai. 3. Išanalizavus Telšių apskrities Rietavo savivaldybės Rietavo seniūnijos Pelaičių kadastro vietovės Lėgų kaimo ir jo dalies žemės konsolidacijos projektą buvo ištirta ,jog projekto metu pradžioje dalyvavo 27 žemės savininkai. Pradžioje projekto buvo 80 žemės sklypų, po projekto sklypų skaičius sumažėjo 36,25%. Vidutinis sklypo dydis prieš projektą buvo 5,41 ha, po projekto padidėjo 36,28%. Buvo suprojektuota penki nauji keliai.Projekto metu nebuvo naujai suformuotų melioracijos sistemų įrenginių, dvejuose sklypuose buvo tik remontuotini meleoracijos statiniai ar įrenginiai. Projekte buvo vykdomi dveji žemės mainai, 17 apjungimų ir septyni atidalijimai. Buvo numatytos trys ūkininko sodybos vietos, taip pat buvo numatytas miško įveisimas ne miško žemėje.
The object of the research:In Lithuania implemented consolidation projects The purpose of this research: To analyze consolidation projects that were implemented in Lithuania from 2007 to 2013. Tasks: 1.To find out people‘s conseption of land consolidation projects 2.To look into extent and solutions ofconsolidation projects that were implemented in Lithuania from 2007 to 2013. 3.To perform detail analyzis of Telšiai district Rietavas municipality Rietavas eldership Pelaičiai cadastre location Lėgai village and part of it‘s land. Main conclusions of the research: 1. Through the analysis of the survey it was established that people has a common sense about what is land consolidation, but could deepen their knowledge with information. Which is why it is suggested to pay more attention to dissemination of the information about these projects not only for landowners, but to all society members. 2. The analysis of 14 before mentioned consolidation projects showed differences in land plot numbers and improvement of the quality of environment, farming productivity and infrastructure. In 2008, 14 land consolidation projects were implemented that made reconstructions in 4827 ha territory, 380 landowners were included. The percent of land plot decreased 30%, from 731 to 512. Also in 2007 – 2013 in Lithuania 39 consolidation projects were implemented. At an average 115 landowners were included in one land consolidation project. 3.The research of Telšiai district Rietavas municipality Rietavas eldership Pelaičiaicadastre location Lėgai villageand part of it‘s land’s consolidation project revealed that during the project, in the beginning 27 landowners were included. Also there were 80 land plots, but after the project the number of the plots decreased by 36,25%. An average size of the plot before the project was 5,41 ha and after the project it increased by 36,28%. Five new roads have been planned. During the project there were no newly formed reclamation system equipment, in two plots there only were reclamation buildings and equipment to be repaired. In the project two big land exchanges have been made, 17 mergings and 7 separations. Three farmer’s farmsteads places have been scheduled also planting of the forest not in a forest territory has been foresaw.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93354
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
neringa_orzekauskaite_md.pdf2.82 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

114
checked on May 30, 2020

Download(s)

50
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.