Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93327
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Paulauskienė, Vera
Title: Spygliuočių medžių būklė AB "Achema" aplinkoje
Other Title: Condition of the coniferous trees in the surroundings of Achema joint stock company
Extent: 49 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Defoliacija;Defoliation;Dechromacija;Dechromation;Miškas;Forest
Abstract: Siekiant įvertinti spygliuočių medžių būklę pramoninės oro taršos poveikio aplinkoje, buvo tirti Upninkų girininkijos miškai. Naudojantis ICP Forests metodika įvertinta medžių defoliacija, dechromacija, viršūnės būklė, sausų šakų kiekis, kiti pastebimi pažeidimai 18–oje tyrimo barelių 1,5–14 km atstumu nuo AB „Achema“ bei įvertinti sanitariniai kirtimai visoje teritorijoje. Nustatyta, jog medžių būklė artėjant prie taršos šaltinio AB „Achema“ blogėja. Viršutinės lajos dalies (1/3) defoliacija, tolstant nuo taršos šaltinio, mažėja (y=0,0000001x²–0,0032x+33,361, R²=0,51), atstumu iki 6,5 km ji gerokai didesnė, negu vidutiniškai Lietuvoje. Viso medžio defoliacija irgi mažėja (y = 42,409e–9E–05x, R²=0,38), tačiau daugumoje barelių ji geresnė, negu vidutiniškai Lietuvoje. Dechromacija, tolstant nuo AB “Achema”, patikimai mažėja (y = –10,674Ln(x) + 111,82, R² = 0,34). Iš vizualiai identifikuojamų pažeidimų, rasta tik liemenų kenkėjų vabzdžių (25,7% medžių) ir spyglių, lapų grybinių ligų (15,3% medžių) pažeistų medžių. AB „Achema“ aplinkoje 2012–2016 m. sanitariniai kirtimai nevykdyti (kiti pagrindiniai kirtimai atlikti 11,0 ha plote). Nežiūrint didesnės atskirų medžių defoliacijos, dechromacijos ar didesnio vizualiai pastebimų pažeidimų kiekio arčiau taršos šaltinio, tai neturi įtakos medynų būklei, nes miško būklės pablogėjimas nepasiekia tokio laipsnio, kai reikalingi sanitariniai kirtimai.
In order to assess impact of industrial air pollution to the condition of coniferous trees, forests of Upninkai Forest District were investigated. Tree defoliation, dechromation, state of tree top, dry branches, other noticeable damage in the were assessed in 18 test plots within 1.5–14 km distance from AB “Achema” according to ICP Forests methodology. Volume of 20125–2016 sanitary fellings in the area was assessed. Condition of trees decreased approaching to the source of pollution. Defoliation of the upper part of the crown (1/3) decrease with distance (y = 0,0000001x²–0,0032x + 33,361, R² = 0,51), and is significantly higher than the average in Lithuania at distances up to 6,5 km. Defoliation of the entire tree also decrease with distance (y = 42,409e–9E–05x, R² = 0,38), but in most test plots is better than the average in Lithuania. Dechromation, moving away from AB Achema, is reliably declining (y= –10,674Ln(x) + 111,82, R² = 0,34). Of all visually identifiable damages, only bark and wood boring insects (in 25.7% of trees) and fungal diseases of needles (in 15.3% of trees) were recorded. No sanitary fellings were accomplished in 2012–2016 (other final fellings done 11.0 ha) in the surroundings of AB “Achema” showing that it have no significant impact to overall stand condition despite the higher defoliation, dechomation, or greater number of damages to individual trees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93327
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miško biologijos ir miškininkystės institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
vera_paulauskiene_md.pdf1.52 MBAdobe PDF   Until 2024-05-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

108
checked on May 30, 2020

Download(s)

38
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.