Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93029
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija (T001) / Electrical and electronic engineering
Author(s): Sindaravičius, Linas
Title: Elektros skirstomojo tinklo, kuriame integruotos saulės elektrinės, elektros energijos kokybės tyrimas
Other Title: Electricity distribution network in integrated solar electrical, electricity quality study
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2019
Keywords: Integruota;Integrated;Saulės;Solar;Elektrinė;Electrical
Abstract: Šiame darbe ištirti elektros tinklo kokybės rodikliai skirstomajame tinkle su integruotomis saulės elektrinėmis. Tyrimui pasirinkta 0,4 kV įtampos linija, kurioje prijungta 30 kW galios saulės elektrinė ir 4 kW galios saulės elektrinė, 6 elektros energijos linijos vartotojais su 48 kW apkrova. Tyrimo metu nustatyta, kad prie 25 % vartotojų apkrovimo, atsiranda 22 kW perteklinės galios, dirbant prie 50 % vartotojų apkrovimo, atsiranda 10 kW perteklinės galios, dirbant prie 100 % vartotojų apkrovimo, trūksta 14 kW galios.Galima teigti, kad įtampos nuostoliai linijoje su integruotomis saulės elektrinėmis sumažėjo dėl sumažėjusių linijos atkarpų apkrovų. Ištirta, kad saulės elektrinių tiekiama fazinė įtampa į skirstomąjį tinklą 4,8 % aukštesnė, negu įtampa tiekiama iš transformatorinės. Matavimo būdu nustatyta, kad tinklo dažnio mažiausia reikšmė buvo 49,94 Hz, didžiausia - 50,06 Hz.
This work examines the quality indicators of an electricity network in a distribution network with integrated solar plants. The study was based on a 0.4 kV voltage line with a 30 kW power solar plant and a 4-kW power solar plant installed, and six power line users with the load of 48 kW. The study showed that a user load of 25% leads to an excessive power of 22 kW, a user load of 50% leads to an excessive power of 10 kW, and a user load of 100% leads to a power shortage by 14 kW. It can be stated that the voltage loss in a line with integrated solar plants was reduced due to the drop of loads in line sections. In addition, it was found that a phase voltage provided by solar plants was 4.8 % higher than a voltage provided by a transformer station. The measurements showed that the minimum network frequency was 49.94 Hz and the maximum network frequency was 50.06 Hz.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93029
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on May 31, 2020

Download(s)

862
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.