Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92983
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006) / Energetics and thermo engineering
Author(s): Norbutas, Mantas
Title: Žolinių augalų biomasės kokybės išsaugojimas anaerobinėmis sąlygomis
Other Title: Maintaining biomass quality of herbal plants in anaerobic conditions
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2019
Keywords: Šienainis;Storing rolls;Augalinė biomasės;Hay;Galvijai;Cattle keepers
Abstract: Tvartiniu laikotarpiu didžiąją raciono dalį sudaro šienainis. Šienainis galvijų laikytojams yra vienas iš pagrindinių pašarų, nuo pašaro kokybės priklauso ne tik pagamintos produkcijos kiekis, bet ir mėsos, pieno savybės bei sudėtis. Siekiant užtikrinti aukštą siloso kokybę labai svarbu laiku nupjauti žolę, tinkamai paruošti ir teisingai sandėliuoti. Darbo tikslas - ištirti žolinės augalinės biomasės kokybės pokyčius ritiniuose laikymo metu. Tyrimų metu nustatyta, kad silose esantis maistinių medžiagų kiekis kinta priklausomai nuo sausųjų medžiagų kiekio pagal logaritmines kreives. Ilgo sandėliavimo laikotarpiu siloso kokybė prastėja, todėl ilgiau laikant pašaras gali tapti bevertis. Ilgesnį laiką laikant ritinius gali atsirasti ritinio išorinių sluoksnių pažeidimų, taip pat keičiantis aplinkos temperatūrai siloso kokybė taip pat gali suprastėti.
During the boom period, most of the ration consists of hay. The haystack for cattle keepers is one of the main feeds, and the quality of the produce depends not only on the quantity of the product produced, but also on the characteristics and composition of the meat, milk. In order to ensure high quality silage it is very important to cut the grass in time, to prepare it properly and to store it correctly. Work objective to investigate changes in the quality of herbaceous plant biomass in the coils during storage. Studies have shown that the amount of nutrients present in the silos varies with the amount of dry matter according to logistic curves. During the long storage period, the quality of the silage deteriorates, so that the feed can become useless for longer periods of time. Storing rolls for longer periods can cause damage to the outer layers of the roller, and the quality of the silage may also deteriorate as the ambient temperature changes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92983
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
mantas_norbutas_md.pdf2.76 MBAdobe PDF   Until 2024-05-24View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

68
checked on May 31, 2020

Download(s)

8
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.