Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92947
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gudžinskienė, Vida;Burvytė, Sigita
Title: Mentorystės patirtys padedant tėvams ugdytis pozityviosios tėvystės įgūdžius vaikų dienos centruose
Other Title: Experience of mentoring through acquisition of positive parenting skills in Children’s Daily Care centres
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 130, nr. 2
Extent: p. 165-183
Date: 2018
Keywords: Mentorystė tėvams;Pozityviosios tėvystės įgūdžiai;VDC (vaikų dienos centrai);Children’s daily care centre;Mentoring for parents;Positive parenting
Abstract: Šiame straipsnyje atskleidžiamos mentorystės patirtys padedant tėvams ugdytis pozityviosios tėvystės įgūdžius vaikų dienos centruose (toliau VDC). Mentoriai tėvams (socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai) šiame straipsnyje suprantami kaip asmenys, padedantys jiems valdyti vaikų ugdymo situacijas taikant pozityviosios tėvystės įgūdžius ir vadovaujantis pozityviosios tėvystės principais. Straipsnyje analizuojama VDC, kurių funkcijos visuomenės mastu dar tik kuria savo tradicijas ugdant pozityviosios tėvystės įgūdžius tėvams, veikla. Kokybinio tyrimo apie pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymąsi VDC rezultatai atskleidė, kad tėvams sudaromos galimybės ugdytis pozityviosios tėvystės įgūdžius dalyvaujant įvairiuose kursuose / seminaruose, atvirosiose paskaitose, individualiose konsultacijose. Tėvų savigalbos grupės, individualios konsultacijos bei įvairios literatūros, kurią siūlo tėvų savišvietai VDC specialistai, sudaro prielaidas ugdytis pozityviosios tėvystės įgūdžius, kuriant bendradarbiavimu grįstus tarpusavio santykius su savo vaikais. Tačiau yra tėvų, vis dar linkusių atsakomybę už vaikų ugdymą perleisti VDC darbuotojams, o ne ją prisiimti patiems. Dalis tėvų norėtų dažniau ateiti į mokymus, bet ne visada gali dėl darbo santykių ir dėl šeiminių aplinkybių. Siekiant vaikų, lankančių VDC, gerovės, reikalinga stiprinti tėvų pozityviosios tėvystės įgūdžius. Tai padeda tėvams ne tik pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo vaikais, kurti darnius tarpusavio santykius, drauge leisti laisvalaikį. Tėvų įgytos bendrosios kompetencijos (perkeliamieji gebėjimai) leidžia šeimai gyventi darniau, sudaro galimybes vaikams matyti pozityvų tėvų elgesį ir patiems ugdytis pozityviosios tėvystės įgūdžius dalyvaujant darniame šeimos gyvenime
The current article reveals mentorship experiences of helping parents to develop their skills of positive parenting in children’s daily care centres (CDCC). Mentors for parents (social pedagogues and social workers) are perceived as persons enabling parents to manage the situations of children’s education applying positive parenting skills and observing the principles of positive parenting. The current article analyses CDC, which are in the process of developing their functions and traditions on the social scale. The object of the research is mentoring experience of specialists working in CDC to help parents, whose children attend daily care centres, develop their positive parenting skills. The purpose of the study is to reveal the experiences of CDC social workers and social pedagogues of working with parents, whose children attend daily care centres, seeking to develop their positive parenting skills. The study questions: 1) What possibilities are provided to parents to acquire positive parenting skills in CDC? 2) What are the experiences of parents’ mentorship seeking for the development of their positive parenting skills? Qualitative research type was chosen for the study. [...]
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.29
http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/885/394
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

62
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

4
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.