Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91214
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kazanceva, Irina;Sendžikienė, Eglė;Sendžikaitė, Ieva
Title: Biodyzelino ir jo mišinių biologinio suirimo ir stabilumo įvertinimas
Other Title: Evaluation of biodegradability and stability of biodiesel fuel and its mixtures
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 3
Extent: p. 101-107
Date: 2017
Keywords: biodyzelinas;biologinis suirimas;peroksidų skaičius;rūgščių skaičius;biodiesel;biological degradation;peroxide value;acid number
Abstract: Klimato kaita privertė žmoniją rūpintis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimu, taip pat biodegalų gaminimu ir vartojimu. Vie - na iš teigiamų biodegalų aplinkosauginių savybių – greitas biologinis suirimas. Grynų rapsų aliejaus riebalų rūgščių butilesterių (RBE) bio - loginis suirimas per 28 dienas siekia 70 % ir atitinka biodegalams ke - liamus reikalavimus. Per tą patį laikotarpį suiro tik 26 % mineralinio dyzelino (D). Daugiakomponenčiai degalai, kuriuose yra iki 30 % bio - priedų, biologiškai skaidomi lėčiau ir priskiriami prie iš dalies skaidžių medžiagų. Gryno biodyzelino peroksidų ir rūgščių skaičius sendinant didėja greičiau, palyginti su mineraliniu dyzelinu ir daugiakomponen - čiais mišiniais. Grynų rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių (RME) rūgščių skaičius po trijų savaičių sandėliavimo buvo didesnis nei stan - darto reikalavimai. Mišinių su 15 % RME (RME15B15D70) ir RBE (RBE15B15D70 ir RBE25B25D50) rūgščių skaičius po aštuonių savaičių buvo mažesnis nei 0,5 mg KOH/g. Daugiakomponenčiai degalai pasižy - mi geresniu atsparumu oksidacijai nei grynas biodyzelinas
Global warming has forced humanity to care for greenhouse gas emission reductions, at the same time the production and use of biofuels. One of the positive environmental properties of biofuels is fast biological degradation. Biological degradability of pure rapeseed oil fatty acid butyl esters (RBE) within 28 days is 70% and such product meets the requirements for biofuel. During the same period, only 26% of mineral diesel fuel (D) is decomposed. Multi-component fuel containing up to 30% biofuel is less biodegradable and specified as a partially biodegradable material. The peroxide and acid number of pure biodiesel is growing rapidly when aging compared to that of mineral diesel and multicomponent fuel mixtures. The acid number of pure rapeseed oil fatty acid methyl esters (RME) was higher than the standard requirements after 3 weeks of storage. The acid number of mixtures containing 15% RME (RME15B15D70) and RBE (RBE15B15D70 and RBE25B25D50) was less than 0.5 mg KOH/g–1 after 8 weeks of storage. Multi-component fuel is more resistant to oxidation than pure biodiesel fuel
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3556/2355
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.