Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90980
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAleknavičius, Audrius-
dc.contributor.authorAleknavičius, Marius-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T05:14:41Z-
dc.date.available2019-05-18T05:14:41Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn16482603-
dc.identifier.otherVDU02-000052584-
dc.identifier.urihttps://www.mruni.eu/upload/iblock/556/VPA_16(2)_03_Aleknavi%C4%8Dius.pdf-
dc.description.abstractStraipsnyje nagrinėjamos žemės ūkio paskirties žemės apsaugos ir jos naudojimo pagerinimo poreforminiu laikotarpiu galimybės. Pagrindinis tyrimų tikslas – išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius žemės naudojimo ir kraštovaizdžio tvarkymo planavimą agrarinėse teritorijose ir parengti pasiūlymus jų tobulinimui. Nustatyta, jog žemės ūkio naudmenos su derlinguoju dirvožemiu yra išskirtinės reikšmės gamtos išteklius, kurį būtina saugoti ir gerinti, ribojant žemės ūkio paskirties žemės sklypų perdavimą naudoti ne žemės ūkio tikslams. Siūloma, kad įstatymai nustatytų kompensaciją už žemės ūkio naudmenų ploto sumažinimą, kaip šiuo metu privaloma kompensuoti už miško žemės sklypų pavertimą kitomis naudmenomis. Rekomenduojama rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, kuriuose būtų formuojamos ūkių žemės valdų perspektyvinės ribos, nustatoma galimybė padidinti dirbamos žemės plotus įsavinant apleistų žemių ir kitus įsiterpusius sklypus su našiais dirvožemiais. Žemėtvarkos schemų rengimą siūloma susieti su žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimo reglamentavimu, o kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinius – su valstybės paramos priemonėmis ūkių plėtrai ir agrarinio kraštovaizdžio išsaugojimuilt
dc.description.abstractAgricultural land protection and its improvement of use after a land reform are analyzed in this article. The main task of this research is to analyze legal acts which regulate the planning of land use and landscape management in rural territories and provide proposals for its improvement. Farming lands with fertile soils are an exceptional natural resource which needs to be saved and improved by limiting the conversion of agricultural land for non-agricultural use. Laws should define a compensation for the decreasing area of farming lands as defined for forest land conversion to other use. It is recommended to prepare land management planning documents where perspective boundaries of farms are formed and possibilities to increase farming land area by converting abandoned land or other land plots with fertile soil. Preparation of land management schemes should be connected with agricultural land purchase regulation and rural development land management projects should be linked with state support measures for farms development and protection of rural landscapeen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 198-211-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofPublic policy and administration = Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017, t. 16, nr. 2-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source-
dc.subjectžemės ūkio paskirties žemėlt
dc.subjectžemės ūkio naudmenoslt
dc.subjectderlingasis dirvožemislt
dc.subjectūkio žemės valdalt
dc.subjectžemėtvarkos planavimo dokumentailt
dc.subjectagricultural landen
dc.subjectfarming landsen
dc.subjectfertile soilen
dc.subjectland tenureen
dc.subjectland management planning documentsen
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleAgrarinių teritorijų planavimo teisiniai ir metodiniai aspektailt
dc.title.alternativeTheoretical and methodical aspects of agrarian territories planningen
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.13165/VPA-17-16-2-03-
dcterms.bibliographicCitation27-
dc.date.updated2019-06-06T09:35Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "52584"}, "publisher": {"name": "Mykolo Romerio universitetas", "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1648-2603"], "doi": "10.13165/VPA-17-16-2-03", "code": "S4", "subject": ["T004"], "url": ["https://www.mruni.eu/upload/iblock/556/VPA_16(2)_03_Aleknavi%C4%8Dius.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 14, "sheets": 1, "timestamp": "20190606093553.0", "account": {"year": 2017, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "74FC7784FCE1DE0D8A560ABBBCD817A1", "lname": "Aleknavičius", "fname": "Audrius", "status": "1", "name": "Aleknavičius, Audrius"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "3E6537F0172FE56F6FD6003EB1A452E6", "lname": "Aleknavičius", "fname": "Marius", "status": "0", "name": "Aleknavičius, Marius"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml9.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

52
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.