Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90624
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Klimanskytė, Miglė;Abraitienė, Jolita
Title: Jiesios kraštovaizdžio draustinyje žolinės augalijos projekcinis padengimas geležinkelio zonoje
Other Title: Plant projection coating Jiesia landscape railway area
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017
Extent: p. 118-121
Date: 2017
Keywords: Geležinkelis;Saugomos teritorijos;Draustinis;Train;Protected areas;Reserve
Abstract: Geležinkeliai su apsaugos zonomis yra Lietuvos kraštovaizdžio dalis‘‘. Traukiniai viena iš mažiausiai teršiančiu transporto rūšių, tačiau vistiek jis yra taršos faktorius. Kad sumažinti taršą gamtoje įsteigtos saugomos teritorijos, kurių tikslas užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, subalansuoti gamtos išteklių naudojimą, bei juos atkurti. Šio darbo tikslas yra įvertinti žolinės augalijos projekcinį padengimą Jiesios kraštovaizdžio draustinyje ,,Rail Baltica‘‘ geležinkelio zonoje. Tyrimo objektas – Jiesios kraštovaizdžio draustinis. Nustatant žolinės augalijos projekcinį padengimą draustinyje buvo vykdomas tyrimas maršrutiniu būdu, skaičiuojami augalai pasirinktuose taškuose. Tyrimas buvo atliekamas 2016m
Railways with the protection zones Lithuania is part of the landscape '' (Bartkevičius et al. 2016). Trains one of the least polluting modes of transport, but still it is the pollution factor. In order to reduce pollution in nature protected areas established with the aim to ensure the ecological balance of the landscape, balancing the use of natural resources, and restore them. The aim is to evaluate the herbaceous vegetation coverage projection Jiesia Landscape Reserve ,, Rail Baltica '' railway zone. The object of research - Jiesia Landscape Reserve. In determining the projection reserve coverage was under investigation shuttle ways to count plants at selected points. The study was conducted 2016m
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90624
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

54
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

8
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.