Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90393
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Sinkevičienė, Aušra;Romaneckas, Kęstutis;Adamavičienė, Aida;Kimbirauskienė, Rasa;Jurčiukonis, Tomas
Title: Žemės dirbimo intensyvumo įtaka vandentalpai, vandens potencialui ir deficitui kukurūzų agrocenozėje
Other Title: Effect of soil tillage intensity on water capacity and volumetric water content in maize agrocenosis
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 4
Extent: p. 159-167
Date: 2016
Keywords: Skirtingi žemės dirbimai;Vandentalpa;Poros;Kukurūzai;Tillage methods;Water capacity;Soil pores;Maize
Abstract: Lauko eksperimentas įrengtas 1988 m. tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Eksperimentas atliktas 4 pakartojimais. Iš viso buvo 20 laukelių. Eksperimento variantų laukeliai išdėstyti rendomizuotai. Augalų rotacija eksperimente: 1) vasariniai rapsai; 2) žieminiai kviečiai; 3) kukurūzai; 4) vasariniai miežiai. Pagrindinio žemės dirbimo supaprastinimas ir tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą neturėjo esminės įtakos dirvožemio tankiui. Viršutiniame (5–10 cm) ir viduriniame (15–20 cm) dirvožemio sluoksniuose supaprastinti žemės dirbimai neturėjo esminės įtakos bendrajam poringumui ir porų pasiskirstymui, palyginti su tradiciniu žemės dirbimu. Giliausiame (30–35 cm) tirtame dirvožemio sluoksnyje visi supaprastinti žemės dirbimai neturėjo esminės įtakos bendrajam poringumui. Didinat siurbimo jėgą didžiausias drėgmės kiekis dirvožemio 5–10 ir 15–20 cm sluoksniuose nustatytas taikant gilųjį purenimą ir tiesioginę sėją į neįdirbtą dirvą, palyginti su tradiciniu žemės dirbimu. Giliausiame (30–35 cm) tirtame dirvožemio sluoksnyje didžiausias drėgmės kiekis nustatytas sekliai purentuose laukeliuose
The field experiment was initiated at the Experimental Station of the Lithuanian Academy of Agriculture (Aleksandras Stulginskis University at this moment) in 1988. The experiment was carried out in 4 replications. There are 20 experimental plots. The experiment was arranged in a complete randomized way. The crop rotation in the experiment was as follows: 1) spring rape; 2) winter wheat; 3) maize; 4) spring barley.The reduction of primary tillage intensity had an insignificant effect on the soil bulk density. In the upper (5–10 cm) and middle (15–20 cm) soil layers, the reduced tillage had an insignificant effect on the total porosity and pore distribution in the soil, compared with conventional soil ploughing. In the deepest (30–35 cm) soil layer, that was analysed, reduced tillage methods also had an insignificant impact on the total porosity. While increasing the suction force, the highest amount of moisture in the soil layers of 5–10 cm and 15– 20 cm, compared to conventional deep ploughing, was determined after applying deep loosening and direct sowing into no-tilled soil. In the deepest (30–35 cm) soil layer, that was analysed, the highest moisture content was determined in the plots, which were shallowly loosened
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3403/2208
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3403/2208
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.