Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89555
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Juchnevičienė, Aistė;Vagusevičienė, Ilona;Brazaitytė, Aušra;Duchovskis, Pavelas
Title: Žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis
Other Title: The dependence of quality indicators of winter wheat grain on fertilisation with nitrogen fertilisers
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 2
Extent: p. 47-55
Date: 2016
Keywords: Grūdų baltymingumas;Sedimentacija;Šlapiasis glitimas;Grain protein;Sedimentation;Wet gluten
Abstract: Darbe tirtas žieminių kviečių kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis. Lauko eksperimentas vykdytas 2011–2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Vertintos labai geras kepamąsias savybes turinčios kviečių veislės: ‘Zentos’, ‘Ada’. Granuliuoto superfosfato (P60) ir kalio chlorido (K60) trąšos išbertos sėjos metu, o amonio salietra (N60) – pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, krūmijimosi tarpsniu (BBCH 23–25). Papildomai per lapus tręšta karbamido tirpalu: (N30), (N40) – bamblėjimo (BBCH 34–36) ir (N15), (N30) – pieninės brandos (BBCH 71–74) tarpsniais. Nustatyta, kad azoto trąšų naudojimas bamblėjimo ir pieninės brandos tarpsniais veislių ‘Zentos’ ir ‘Ada’ kviečių grūdų baltymingumą pagerino vidutiniškai 2,20–1,76 proc. vnt., šlapiojo glitimo kiekį – 4,89–4,66 proc. vnt., sedimentacijos vertes – 12,58–14,20 ml. Atlikta koreliacinė regresinė duomenų analizė patvirtino, kad kviečių grūdų kokybės rodikliai statistiškai patikimai koreliavo su azoto trąšų normomis. Koreliaciniai ryšiai gauti labai stiprūs (r = 0,902–0,922 ir r = 0,883–0,927)
The paper investigates the dependence of quality indicators of winter wheat grain on fertilisation with nitrogen fertilisers. The field experiment was conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in the carbonate shallow gleyic leached soil Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol in the period between 2011 and 2012. In the research, the wheat cultivars with very good baking qualities, ‘Zentos’ and ‘Ada’, were assessed. Granular superphosphate (P60) and potassium chloride (K60) fertilisers were spread during sowing, while ammonium nitrate (N60) in spring, in the tillering time (BBCH 23–25), after the vegetation had resumed. Additionally, the plants were treated with the foliar fertilizer urea solution: (N30), (N40) at the booting stage (BBCH 34–36) and (N15), (N30) at the milk ripening stage (BBCH 71–74). It has been established that the application of nitrogen fertilisers at booting and milk ripening stages improved the protein content in ‘Zentos’ and ‘Ada’ wheat grain on the average by 2.20–1.76 percentage points, the wet gluten content by 4.89–4.66 percentage points and sedimentation values by 12.58–14.20 ml. The correlation and regression analysis of the data has verified that there is a statistically significant correlation between quality indicators of wheat grain and nitrogen fertiliser application rates. The correlation received was very strong (r = 0.902– 0.922 and r = 0.883–0.927)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3296/2101
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3296/2101
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Mar 5, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.