Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89361
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gaudėšius, Rimvydas
Title: Influence of General Plans o Urbanization of Agrarian Territories on Lithuania’s Seaside
Other Title: Bendrųjų planų įtaka agrarinių teritorijų urbanizacijai Lietuvos pajūryje
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2015, Nr. 4(71)
Extent: p. 19-27
Date: 2015
Keywords: Kompleksinis planavimas;žemės administravimas;darni teritorijų plėtra;kraštotvarka;Complex planning;land management;sustainable development;environmental management
Abstract: Agrarinių teritorijų ploto mažėjimas dėl žmonių vykdomos aktyvios urbanizacijos pasaulio mokslininkams kelia didelį susirūpinimą. Dėl spartaus gyventojų skaičiaus didėjimo kyla daug globalių problemų, viena iš jų – žemės ūkio produktų vartojimo didėjimas. Šiems produktams gauti būtina žemės ūkio paskirties žemė, kuri yra ribotas gamtos išteklius. Pagal Lietuvos Respublikoje vykdomą teritorijų planavimo politiką bendrieji administracinių vienetų planai yra svarbiausias dokumentas, kuris nustato žemės naudojimo prioritetus. Moksliniame straipsnyje analizuojami bendrieji savivaldybių planai, modeliuojamas žemės ūkio paskirties žemės mažėjimo erdvinis išsidėstymas, bei apskaičiuojami konkretūs neracionalaus žemės naudojimo rodikliai
Scientists of the world are concerned about a decrease in agrarian territories because of active urbanization. Many global problems arise because of a rapid increase in population. One of these problems is an increase in the use of agricultural products. In order to get these products, agricultural land is required. Such agricultural land is a limited natural resource. In accordance with the territory planning policy implemented in the Republic of Lithuania, general plans of administrative units are the most important documents establishing priorities of land usage. In this scientific article general plans of municipalities are analysed, spatial position of agricultural land decrease is simulated and particular rates of unreasonable land usage are calculated
Internet: http://www.erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/13364
http://www.erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/13364
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.