Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuknelienė, Daiva-
dc.contributor.authorValčiukienė, Jolanta-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T01:05:22Z-
dc.date.available2019-05-18T01:05:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn23450002-
dc.identifier.otherVDU02-000050333-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/88774-
dc.description.abstractStraipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos miško įveisimo agrarinėse teritorijose būklės apžvalga ir žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų apsaugos teisinės ir ekonominės priemonės. Analizuojamos priežastys, sąlygojančios miškų projektavimo dirbamoje žemėje ekonominio pagrindimo poreikį. Pateikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuostatomis miško žemės ir žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos išteklių, išsaugojimui. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami, patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes su našiais dirvožemiais bei su įrengtomis sausinimo sistemomis grąžinus ūkinei veiklai. Miškų įveisimą rekomenduojama planuoti arba leisti nenašiuose, nepatogiuose mechanizuotai dirbti žemės plotuoselt
dc.description.abstractThe paper presents an overview of the state of afforestation in agricultural areas is the Lithuanian Republic, as well as legal and economic measures for the protection of agricultural land and forests. The paper analyzes the reasons leading to economic justification needed for the design of forest in arable lands. The proposals for agriculture and rural development that can ensure a more efficient use of land are presented in the paper. Proposals are justified by the strategic documents and legislative provisions for the conservation of forest land and farmlands as natural resources of exceptional importance. Rational land use issues in Lithuania can be properly solved by improving legislation, preparing territorial planning documents based on scientific recommendations, after the returning of abandoned lands with productive soils and equipped with drainage systems to farming activity. Afforestation is recommended to plan or authorize: in inefficient, inconvenient to work in a mechanized way, farming areasen
dc.description.sponsorshipKauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 69-78-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofMiškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 1(6)-
dc.subjectAgrarinės teritorijoslt
dc.subjectMiško įveisimaslt
dc.subjectMiško žemėlt
dc.subjectŽemės ūkio naudmenoslt
dc.subjectŽemės naudojimo intensyvumaslt
dc.subjectApleistos žemėslt
dc.subjectAgrarian areasen
dc.subjectAforestationen
dc.subjectForest landen
dc.subjectAgricultural landen
dc.subjectLand use intensityen
dc.subjectAbandoned landen
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleMiško įveisimo Lietuvos agrarinėse teritorijose vertinimo tyrimailt
dc.title.alternativeAfforestation assessment studies in Lithuanian agrarian territoriesen
dc.typeStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)-
dcterms.bibliographicCitation15-
dc.date.updated2015-10-13T11:07Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["2345-0002"], "code": "S5", "subject": ["T004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20151013110742.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 2, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.25, "name": "Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija", "id": "111967716"}, {"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "1BB0F3B36DE29B95740A93FA55BEAA64", "lname": "Juknelienė", "fname": "Daiva", "status": "1", "name": "Juknelienė, Daiva"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "2FFD33DC7659D412132DA9BCA385012E", "lname": "Valčiukienė", "fname": "Jolanta", "status": "1", "orcid": "0000-0003-1587-327X", "name": "Valčiukienė, Jolanta"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml7.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.