Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88672
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Abalikštienė, Edita
Title: Erdvinių georeferencinių duomenų patikimumo tyrimas
Other Title: Research of the reliability of georeferential spatial data set
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 1(6)
Extent: p. 87-94
Date: 2015
Keywords: Georeferencinio pagrindo žemėlapis;GDRLT;ORTLT;Georeferenciniai duomenys;Georeferential base map;GDRLT;ORTLT;Georeferential data
Abstract: Georeferencinio pagrindo GDR10LT (M 1:10 000) paskirtis – kaupti, saugoti, naudoti, at-naujinti ir teikti duomenis vartotojams. Analizuojant literatūrą pastebėta, kad dauguma autorių pateikia tyrimus apie duomenų sudėtį, jų taikymą, bet neanalizuoja jų patikimumo. Šio tyrimo tikslas: atlikti pasirinktos teritorijos Georeferencinio pagrindo žemėlapio pa-tikrą lauko būdu bei nustatyti situacijos vietovėje ir pažymėtos žemėlapyje nesutapimus bei priežastis, kodėl taip yra. Taip pat siekiama išsiaiškinti duomenų patikimumą, žemėlapio nusidėvėjimą, įvykusį dėl situacijos pokyčių. Buvo atliktas lauko tyrimas trijose skirtingose vietovėse, duomenys apdoroti taikant zis.lt teikiamus įrankius, taip pat atlikta statistinių duomenų analize taikant Microsoft Exsel programos galimybes. Tyrimo objektas – pasirinktų teritorijų Georeferencinio pagrindo žemėlapyje (GDR10LT) pavaizduota informacija. Taikyti tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, kartografinės medžiagos analizė, lauko duomenų patikra, statistinis duomenų apdorojimas, interviu. Apibendrinus gautas išvadas, galima teigti, kad GDR10LT duomenys yra patikimi, 6407,5 ha. plote nustatytos dvi klaidos: nepažymėta navigacinė kliūtis ir 800 metrų asfalto dangos kelias. Kiti nustatyti nesutapimai apima 17,46 ha teritorijos. Nustatyta, kad tai žemėlapio nusidėvėjimas. Labiausiai neatitinka užstatytos teritorijos žymėjimas, nes vietovėje daug naujų statinių, kurie nepažymėti. Darytina išvada, kad GDR10LT reikėtų atnaujinti dažniau pagal ORT10LT duomenis
Systemized and methodically arranged under the principles of geographic information systems set of the most important objects of Lithuanian territory, geodetic base and topographic databases (GDR10LT) are collected and kept in data storage and cover the territory of the whole Lithuania. The purpose of georeferential base GDR10LT on the scale 1:10 000 is to collect, keep, use, renew and provide data to users. Literature analysis has shown that most of authors present studies about data composition and application, but do not analyse their reliability. The aim of the research was to perform the revision of georeferential base map of the chosen territory by field method, and to determine the discrepancies between situation in the area and in the map, as well as the reasons of such discrepancies. It was also sought to find out data reliability and map deterioration due to situation changes. Field research was accomplished in three different areas, and the data was processed using tools provided by zis.lt. Statistical data analysis was performed using Microsoft Excel software. The object of the research – information depicted in georeferential base map (GDR10LT) of the chosen territories. Methods used in the research – literature analysis, analysis of cartographic material, collation of field data, statistical data processing, interview. To generalize the received conclusions, it can be said that GDR10LT data is reliable; two mistakes were found in the plot of 6407.5 hectares: a navigational obstacle and 800 meters of asphalt cover were not marked. Other determined discrepancies cover the territory of 17.46 hectares. It was found to be the deterioration of the map. The marking of settlements generally mismatched because of many new buildings in the area that are not mapped. It follows that GDR10LT should be updated more often in accordance with ORT10LT data
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88672
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

70
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

18
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.