Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRugienius, Rytis-
dc.contributor.authorŠikšnianienė, Jūratė Bronė-
dc.contributor.authorFrercks, Birutė-
dc.contributor.authorStanienė, Gražina-
dc.contributor.authorStepulaitienė, Inga-
dc.contributor.authorHaimi, Perttu Juhani-
dc.contributor.authorStanys, Vidmantas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T00:21:12Z-
dc.date.available2019-05-18T00:21:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn13923196-
dc.identifier.otherVDU02-000050012-
dc.identifier.urihttp://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str23.pdf-
dc.description.abstractAtliekant genetinius ir selekcinius tyrimus, paprastų pasikartojančių sekų (PPS) ir pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmo (PFIP) žymekliai plačiai naudojami dėl savo daugiaaleliškumo, gausumo, atsikartojamumo ir plataus genomo padengimo. Straipsnyje pateiktas daržinės braškės (Fragaria × ananassa Duch.) 44 skirtingų genotipų genetinis apibūdinimas naudojant PPS ir PFIP molekulinius žymeklius. Braškės veislių ir hibridinių klonų, kurių daugelis yra sukurti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute, genetinė įvairovė įvertinta naudojant 11 anksčiau paskelbtų PPS pradmenų porų ir 6 PFIP pradmenų kombinacijas. PPS multipleksinės analizės duomenimis, kiekvienai pradmenų porai identifikuota nuo 9 iki 21 alelių. Diferencijuotų genotipų skaičius svyravo nuo 12 iki 38. PPS pradmenų poros ARSFL-009, CFACT-152 ir EMFv-104 buvo pačios informatyviausios. Tiriant PFIP polimorfinių fragmentų skaičius varijavo nuo 44 iki 197. Polimorfinių fragmentų dažnis svyravo nuo 39 % (pradmenų kombinacija EcoRI-AGG/MseI-CAA) iki 88 % (EcoRI-ACC/MseI-CAC). Tyrimo rezultatai rodo, kad pasirinkti anksčiau publikuoti mikrosatelitiniai pradmenys ir atrinktos didelio polimorfiškumo PFIP pradmenų kombinacijos po pirminės atrankos yra tinkami genotipuoti braškės pavyzdžius. Siekiant gauti išsamų tirtų braškės genotipų genetinių ryšių aprašymą, buvo panaudoti DNR fragmentai, išskirti taikant abi žymeklių sistemas. Klasterinė analizė atskleidė dvi pagrindines genotipų grupes, kurias sudaro atitinkamai 10 ir 34 braškės veislės ir klonailt
dc.description.abstractSimple sequence repeat (SSR) and amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers are commonly used in genetics and breeding studies due to their multi-allelic nature, high abundance, reproducibility, transferability over genotypes and extensive genome coverage. The genetic characterization of 44 strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) genotypes using SSR and AFLP markers is presented in the study. The genetic diversity of strawberry cultivars and hybrid clones developed mostly at the Institute of Horticulture of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry’s breeding programme was evaluated using 11 previously published SSR primer pairs and 6 AFLP primer combinations. Nine to 21 alleles per primer pair were identified in the SSR multiplex analysis. The number of differentiated genotypes varied between 12 and 38. The microsatellite primer pairs ARSFL-009, CFACT152 and EMFv104 were the most informative. The number of polymorphic fragments in the AFLP study varied between 44 and 197. The rate of polymorphism varied from 39% (primer combination EcoRI-AGG/MseICAA) to 88% (EcoRI-ACC/MseI-CAC). The results in this study demonstrated that the chosen previously published SSR primer pairs and the selected AFLP primer combinations after pre-screening procedure were suitable for the genotyping of strawberry accessions. For the cluster analysis fragments of both marker systems were used to get a more comprehensive description of the genetic relationships of the evaluated strawberry accessions. The cluster analysis revealed two main groups consisting of 10 and 34 strawberry cultivars and clones, respectivelyen
dc.description.sponsorshipLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 177-184-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofŽemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 2 (2015)-
dc.relation.isreferencedbyScience Citation Index Expanded (Web of Science)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.subjectDaržinė braškėlt
dc.subjectGenetinė įvairovėlt
dc.subjectGenotipavimaslt
dc.subjectHibridailt
dc.subjectPagausintų fragmentų ilgio polimorfizmaslt
dc.subjectPaprastos pasikartojančios sekoslt
dc.subjectAmplified fragment length polymorphismen
dc.subjectGenetic diversityen
dc.subjectGenotypingen
dc.subjectHybridsen
dc.subjectSimple sequence repeaten
dc.subjectStrawberryen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleCharacterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markersen
dc.title.alternativeDaržinės braškės (Fragaria × ananassa Duch.) veislių ir hibridinių klonų apibūdinimas naudojant PPS bei PFIP molekulinius žymekliuslt
dc.typeStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.13080/z-a.2015.102.023-
dc.identifier.isiWOS:000358634500008-
dc.date.updated2020-03-04T11:19Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "50012"}, "publisher": {"name": "Akademija", "list": false}, "db": {"clarivate": true, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1392-3196"], "doi": "10.13080/z-a.2015.102.023", "code": "S1", "subject": ["A001"], "url": ["http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str23.pdf"], "country": "LT", "language": "en", "area": "A", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20200304111905.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 7, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Rugienius", "fname": "Rytis", "status": "0", "name": "Rugienius, Rytis"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Šikšnianienė", "fname": "Jūratė Bronė", "status": "0", "name": "Šikšnianienė, Jūratė Bronė"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Frercks", "fname": "Birutė", "status": "0", "name": "Frercks, Birutė"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Stanienė", "fname": "Gražina", "status": "0", "name": "Stanienė, Gražina"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Stepulaitienė", "fname": "Inga", "status": "0", "name": "Stepulaitienė, Inga"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.14285714285714, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Haimi", "fname": "Perttu Juhani", "status": "0", "name": "Haimi, Perttu Juhani"}, {"contribution": 0.14285714285714, "aip": 2, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.071428571428571, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}, {"create": true, "contribution": 0.071428571428571, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "3FC69307C86796B04B794979B72B0575", "lname": "Stanys", "fname": "Vidmantas", "status": "1", "name": "Stanys, Vidmantas"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptPolitologijos katedra-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

4
checked on Jun 2, 2020

Page view(s)

62
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.