Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86445
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Zinkevičius, Remigijus;Jasinskas, Algirdas;Urbonas, Saulius
Title: Sintetiniam dyzelinui gaminti ruošiamos drambliažolės (Miscanthus) fizikinių-mechaninių savybių tyrimas
Other Title: Investigation of physical-mechanical propertes of Miscanthus for the production of synthetic diesel fuel
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 45(2) (2013)
Extent: p. 158-172
Date: 2013
Keywords: Drambliažolė (miscanthus);Fizikinės-mechaninės savybės;Dinaminės trinties koeficientas;Elephant grass (Miscanthus);Physical-mechanical properties;Dynamic frictional coefficient
Abstract: Ieškant alternatyvių energijos šaltinių, žaliavų sintetiniam dyzelinui gaminti fizikinių-mechaninių savybių tyrimai yra labai aktualūs. Šios savybės yra svarbios ruošiant žaliavą bei ją transportuojant. Nuo jų priklauso žaliavos ruošos, sandėliavimo, pervežimų logistika, konversijos technologijų ir įrenginių parinkimas bei eksploatavimas. Šiame darbe atlikti drambliažolės (Miscanthus), ruošiamos sintetiniam dyzelinui gaminti, fizikinių-mechaninių savybių tyrimai. Nustatytos susmulkintintos ir sumaltos drambliažolės fizikinės-mechaninės savybės (byrėjimo kampai ir dinaminės trinties koeficientas). Tirtų žaliavų sintetiniam dyzelinui gaminti birumo kampai skyrėsi nežymiai. Didėjant drambliažolės pjaustinio apkrovai ir judėjimo greičiui, dinaminės trinties koeficientas, atitinkamai ir sienelės nuolydžio kampas, mažėja. Didėjant Lietuvoje užaugintos, būgniniu smulkintuvu susmulkintos, išdžiovintos ir malūnu sumaltos drambliažolės pjaustinio apkrovai nuo 1 iki 31 N, kai judėjimo greitis 0,022 m s"1, dinaminės trinties koeficientas slystant mediniu paviršiumi sumažėja nuo 0,969 iki 0,512 , plastikiniu - nuo 0,482 iki 0,317, metaliniu - nuo 0,506 iki 0,274. Didėjant Lietuvoje užaugintos, būgniniu smulkintuvu susmulkintos, išdžiovintos ir malūnu sumaltos drambliažolės pjaustinio judėjimo greičiui nuo 0,022 iki 0,081 m skai pjaustinio apkrova 31 N, dinaminės trinties koeficientas slystant mediniu paviršiumi sumažėjo nuo 0,512 iki 0,488, plastikiniu - nuo 0,317 iki 0,293, metaliniu - nuo 0,274 iki 0,265
While searching for alternative energy sources, investigations of physical-mechanical properties of raw materials prepared for synthetic diesel fuel production, are of highly topical. These properties are important in the preparation of the raw material and its transportation. These properties have significant influence to raw material preparation, storage, transportation logistics, conversion technologies and equipment selection and operation. In this paper are presented research results of physical-mechanical properties of elephant grass (Miscanthus), prepared for synthetic diesel fuel production. There are determined physical-mechanical properties of chopped and milled elephant grass (flowing corners and a dynamic frictional coefficient). Flow angles of investigated raw materials for synthetic diesel production differed slightly. With the increasing elephant grass chaff load and velocity, the dynamic frictional coefficient and slope angle decreases respectively. While increasing of grown in Lithuania, chopped by drum chopper, dried and milled by the mill elephant grass mass load from 1 to 31 N, when the movement speed velocity was of 0,022 m s"1, the dynamic friction coefficient of sliding along the wooden surface decreases from 0,969 to 0,512, plastic surface - from 0,482 to 0,317, metal surface - from 0,506 to 0,274. While increasing of grown in Lithuania, chopped by drum chopper, dried and milled by the mill elephant grass movement speed velocity from 0,022 to 0,081 m s"1, when chaff load was of 31 N, the dynamic frictional coefficient of sliding along the wooden surface decreased from 0,512 to 0,488, plastic surface -from 0,317 to 0,293, metal surface - from 0,274 to 0,265
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86445
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.