Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKutra, Ginutis-
dc.contributor.authorGaigalis, Kazimieras-
dc.contributor.authorŠmitienė, Aušra-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:27Z-
dc.date.available2019-05-17T04:14:27Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.issn13923196-
dc.identifier.otherVDU02-000047038-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/85315-
dc.description.abstractDirvos dirbimo ir naudojimo ir azoto išplovimo tyrimas atliktas Graisupio upelio baseine (Kėdainių r.), kuris intensyviu žemės naudojimu yra būdingas Vidurio Lietuvos regionui. Tyrimas parodė, kad daugiausia azoto išplaunama iš kaupiamųjų augalų laukų (22,4 kg ha-1 per metus). Azoto išplovimas iš laukų, kur auginami vasariniai ir žieminiai javai, buvo atitinkamai 18,9 ir 16,59,6 kg ha-1. Mažiausias azoto išplovimas nustatytas iš ganyklų (10,5 kg ha-1). Graisupio baseinui buvo paruošti keli priemonių scenarijai siekiant nustatyti, kaip sumažinti azoto išplovimą. Praktikoje žolių santykinių plotų padidinimas yra problemiškas. Atlikta analizė atskleidė, kad tręšimas, neviršijantis augalų poreikio, ir supaprastintas žemės dirbimas efektyviau sumažina azoto išplovimą negu pasėlių struktūros keitimaslt
dc.description.abstractThe investigation of land use and nitrogen leaching was performed in the Graisupis watershed (Kėdainiai region), typical of intensive land use in the Middle Lithuania region. The investigation revealed that the largest quantities of nitrogen were leached from fields under row crops (22.4 kg ha-1 year-1). Nitrogen leaching from fields under spring and winter cereals was 18.9 and 16.5 kg ha-1 year-1, respectively. The lowest level of leaching was from fields under pastures (10.5 kg ha-1 year-1). Different scenarios of measures were made for the Graisupis watershed to compare nitrogen leaching reduction. In practice, the increase in percentage of areas under grasses is problematic. The analysis revealed that the fertilization rate not higher than plant need (considering plant available nutrient storage in soil) and minimized soil tillage systems are more effective for leaching reduction on a watershed scale than changes in crop structureen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 119–129-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofŽemdirbystė. , T. 93, Nr. 4 (2006)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.subjectŽemėnaudalt
dc.subjectAzotaslt
dc.subjectBaseinaslt
dc.subjectIšplovimo mažinimaslt
dc.subjectLand useen
dc.subjectNitrogenen
dc.subjectWatersheden
dc.subjectLeaching mitigationen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleLand use influence on nitrogen leaching and options for pollution mitigationen
dc.title.alternativeŽemėnaudos poveikis azoto išplovimui ir taršos mažinimo galimybėslt
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dcterms.bibliographicCitation16-
dc.date.updated2019-10-16T15:20Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-3196"], "code": "S4", "subject": ["A001"], "country": "LT", "language": "en", "area": "A", "original": true, "pages": 11, "sheets": 0.786, "timestamp": "20191016152032.0", "account": {"year": 2006, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "BF2B19D71505DFB03A21C1116B3D527C", "lname": "Kutra", "fname": "Ginutis", "status": "0", "name": "Kutra, Ginutis"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "949CFB7022D3426D7DF0C4827FEAA823", "lname": "Gaigalis", "fname": "Kazimieras", "status": "0", "name": "Gaigalis, Kazimieras"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "8E8DE12AFCFAA3A51F0C2B1C2E43E579", "lname": "Šmitienė", "fname": "Aušra", "status": "0", "name": "Šmitienė, Aušra"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml7.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

46
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.