Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83183
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Punys, Petras;Kvaraciejus, Algis;Vyčienė, Gitana;Darbutas, Alfonsas
Title: Aplinkosaugos teisės aktų, draudžiančių užtvankų statybą, poveikis hidroenergetikos plėtrai
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 84-94
Date: 2010
Keywords: Aplinkosaugos teisė;Hidroenergija;Palankios;Mažiau palankios ir nepalankios hidroenergetikai upės;Environmental legislation;Small hydropower;Suitable;Less favourable and non favourable rivers for hydropower
Abstract: Straipsnyje analizuojami su aplinkosaugos teisės sistema susiję apribojimai, turintys įtakos hidroenergetikos vystymuisi, akcentuojant naują jos plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriama suderintam su aplinkosaugos teisės aktais hidroenergijos potencialui įvertinti bei galimiems jos plėtros prioritetams nustatyti. Apžvelgtos ES Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) nuostatos dėl hidroenergijos plėtros, palyginti užsienio ir Lietuvos su užtvankų statyba ir hidroenergetikos plėtra susiję aplinkosaugos teisės suvaržymai. Taip pat įvertinta saugomų teritorijų upių ir ekologiniu bei kultūriniu požiūriu vertingų upių hidroenergijos vertė, identifikuotos aplinkosaugos požiūriu palankios, mažiau palankios ir nepalankios hidroelektrinių plėtrai upės, draustiniai suskirstyti pagal jų pažeidžiamumą vykstant galimai hidroenergijos plėtrai. Taikant geografines informacines sistemas, parengti upių, palankių hidroenergetikai ir kitoms ūkio reikmėms, žemėlapiai, vaizdžiai atskleidžiantys užtvankų statybos draudimų mastą. Daroma išvada, kad užtvankų statybos draudimai Lietuvoje skirti beveik visoms didelėms, vidutinėms ir mažoms upėms. Likusios upės, kur galimos patvankos, yra mažai tinkamos energetikai (nevandeningos), dalis jų jau intensyviai panaudotos energijos gamybai
This paper reports on the restrictions imposed by national environmental legislation in force that affect hydropower mainly its new developments. The main point is a quantification of environmentally compliant hydropower potential imposed by legal provisions such as geographical designations, legislation and regulations and identification of hydropower development priorities for the future. To achieve this aim a concise review of the position with regard of hydropower regulation imposed by the EU Water Framework Directive has been presented, a comparison of river damming regulations in Lithuania and a number of countries has been provided. Moreover, hydropower resources prevented from development in protected areas and rivers valuables from ecological and cultural point of view have been estimated. For a likely development of these resources, a simple pre-planning mechanism - suitable less favourable and non favourable water streams for hydropower are proposed. Applying GIS technologies a comprehensive database has been set up with visualisation water streams attractive for industrial and other uses and forbidden rivers for dam construction. The maps elaborated clearly reveal a very large predominance of watercourses from large to medium and small-sized which are exempted from damming forever. The remaining rivers where damning is not banned are less attractive for power generation, most of them are intensively used for this purpose
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83183
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.