Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82819
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Sabienė, Nomeda;Kušlienė, Gedrimė;Baležentienė, Ligita
Title: Dirvožemio degradacijos kompleksinis vertinimas
Other Title: Integrated evaliuation of soil degradation
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 190-192
Date: 2010
Keywords: Dirvožemio degradacija;Žemdirbystės sistema (ekologinė, intensyvi, ekstensyvi);Integracinis dirvožemio degradacijos indeksas;Soil degradation;Farming system ((organic, conventional, extensive);Integrated index of soil degradation
Abstract: Ankstyvojoje stadijoje dirvožemio degradacija nėra matoma. Ją galima nustatyti tik pagal agrocheminius, biologinius, biocheminius ir kitus rodiklius. Tačiau dirvožemio savybės nėra atskiros, jos priklauso viena nuo kitos, todėl integracinis dirvožemio degradacijos indeksas yra viso dirvožemio savybių komplekso rezultatas. Darbo tikslas – sudaryti sisteminį dirvožemio degradacijos indekso modelį bei nustatyti jo kitimo tendencijas skirtingomis žemdirbystės sistemomis (ekologine, intensyviąja ir ekstensyviąja) bei skirtingais augalais (migliniais ir pupinių-miglinių mišiniais) užimtuose dirvožemiuose. Integracinis dirvožemio degradacijos indeksas dirvožemio derlingumo pokyčius ir jo degradaciją atspindėjo geriau negu atskiri cheminiai ar biologiniai dirvožemio degradacijos rodikliai, kurie atskirais metais buvo skirtingi. Dirvožemio degradacijos indekso dinamikos analizė parodė, kad teisingai ūkininkaujant (laikantis sėjomainos, tręšimo ir kt.), nepriklausomai nuo žemdirbystės sistemos (intensyviosios ar ekologinės), dirvožemio derlingumas išlieka stabilus. Miglinių augalų pasėliai dirvožemio derlingumą sumažina, o po pupinių-miglinių augalų mišinių auginimo dirvožemio derlingumas padidėja. Dirvožemio derlingumą ypač padidina žaliosios trąšos (rapsų) panaudojimas. Apleistų dirvožemių derlingumas yra mažesnis negu dirbamų dirvožemių. Ypač sparčiai jis mažėja kelerius pirmuosius metus po apleidimo. Vėliau šis procesas stabilizuojasi vykstant ekologinei pusiausvyrai
Soil degradation is invisible in early stage.It can be determined by the agrochemical, biological, biochemical and other indexes. But soil properties are not separate. Their depend on each other, therefore integrated index of soil degradation is result of complex properties. Aim of the research was to make the systematic model of index of soil degradation, and to determine trends of it‘s alterations in the soils of different farming system (oraganic, conventional, extensive) as well as with different plant species (cereal and leguminous-cereal mixtures). Integrated index of soil degradation showed better the alteration of soil productivity than separate chemical and biological indexes as latter varied greatly depending on year. Analysis of dynamics of soil degradation index showed that proper agronomy (crop rotation, fertilization, etc.) independing on farming system (conventional or organic) soil productivity persist stable. Cereal crops decrease while mixed leguminous-cereal crops increase soil productivity. Green fertilizers (rape) increases greatly soil productivity. Soil productivity of abandoned lands is less than of cultivated lands, especially fast it decreases several initial years after leaving soil without cultivation. Later this process stabilizes due ecological balance
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82819
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.