Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82219
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Žėkaitė, Vilma;Arbačiauskas, Jonas;Pekarskas, Juozas;Staugaitis, Gediminas;Adomaitis, Tomas
Title: Ekologinių trąšų įtaka agroekocenozei ir maisto medžiagų dinamikai
Other Title: The impact of ecological fertilisers on the agrocenose and nutrient dynamics
Is part of: Dirvožemio stabilumo užtikrinimas ekologiškai ir socialiai jautriuose regionuose: tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. birželio 10-12 d., Perloja, Varėnos r.: mokslinių straipsnių rinkinys. Akademija, Kėdainių r., 2009
Extent: p. 165-170
Date: 2009
Keywords: Tręšimas;Augalai;Derlius;Mineralinis azotas;Fertilization;Crops;Yield;Mineral nitogen
ISBN: 9789955650348
Abstract: Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotyje 2006-2008 m. atlikti tikslieji lauko bandymai. Auginta bulvės, vasariniai miežiai, lubinai žaliajai trąšai ir žieminiai rugiai, kurių šiaudai susmulkinti ir, apipurškus fermentątoriumi Penergetic-k, užarti. Bulvės pavasarį prieš sodinimą patręštos 45 t ha"1 mėšlo. Tyrimais nustatyta, kad bulves, miežius ir žieminius rugius palankiausiai veikė tręšimas KgoNgo + biojodis, nes šių augalų derlius padidėjo atitinkamai 2,01 ha-1 arba 16,7 %, 0,52 t ha-1, arba 25,7 %, ir 0,15 t ha-1, arba 6,35 %. Žaliajai trąšai užarta žieminių rapsų masė iš esmės - 0,13 t ha-1, arba 5,5 %, padidino žieminių rugių derlių ir turėjo tendenciją 0,08 t ha-1, arba 5,3 %, didinti miežių derlių, tačiau dėl panaudoto mėšlo bulvių derliui turėjo nedidelę įtaką. Nors sėjomainoje auginti lubinai buvo tręšti tik 60 kg ha-1 K2O, tačiau laukeliuose, kur priešsėlis buvo tręštas azoto trąšomis (N90), pastebėta lubinų derliaus padidėjimo tendencija iki 0,231 ha-1, arba 9,2 %. Auginant žieminius rugius azoto koncentracija rudenį, palyginti su pavasariu, vidutiniškai beveik nepakito, o užarus daug azoto turinčią lubinų masę rudenį ji nustatyta 3,20 mg kg'1 didesnė nei pavasarį. Azoto per atitinkamą laikotarpį 1,84 mg kg-1 pagausėjo ir po mėšlu patręštų bulvių, o miežių lauko dirvožemyje dėl priešsėliui įterpto mėšlo poveikio rudenį azoto rasta 0,99 mg kg-1 mažiau nei pavasarį
Precision field tests were carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture's Perloja Research Station during the period 2006-2008. The following crops were grown: potatoes, spring barley, lupines for green manure and winter rye, whose straw was chopped, sprayed with Penergetic-k and ploughed in. In spring, before potato planting the soil received 451 ha" of farmyard manure. Our research evidence suggests that application of KgONgo + Biojodis proved to be the most efficient for potatoes, barley and winter rye, because the yield of these crops increased by 2.0 t ha"1 or 16.7%, 0.52 t ha'1 or 25.7% and 0.15 t ha'1 or 6.35%, respectively. Winter rape mass ploughed in as green manure significantly or by 0.13 t ha"1 or 5.5% increased the yield of winter rye and tended to increase barley yield by 0.08 t ha"1 (5.3%), however, application of manure had little effect on potatoes. Although lupines grown in a crop rotation had only been fertilised with 60 kg ha'1 K2O, in the treatments where preceding crops had been fertilised with nitrogen (N90), lupine yield tended to increase by 0.23 t ha"1 or 9.2%. In the winter wheat plots, the concentration of nitrogen estimated in the autumn practically did not change compared with that in spring. Having ploughed in lupine mass rich in nitrogen, in the autumn nitrogen content was found to be by 3.20 mg kg"1 higher than that in spring. During the respective period, nitrogen content also increased by 1.84 mg kg'1 in the fields of potatoes fertilised with manure, and in the barley field, due to the effect of manure applied to the preceding crop, in the autumn the soil contained 0.99 mg kg"1 less nitrogen compared with its content in spring
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82219
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

52
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

8
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.