Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82027
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šarlauskienė, Lina
Title: Lietuvos mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių atviroji prieiga
Other Title: Open access to lithuanian scientific journals and continued editions
Is part of: Innovation and Creativity in e-Learning: international conference proceedings[Elektroninis išteklius], 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009
Extent: p. [1-6]
Date: 2009
ISBN: 9789955257363
Abstract: Šio tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių atvirosios prieigos plėtros problemas ir galimybes, atliekant Lietuvos mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių atvirosios prieigos patikrą internete, duomenų bazės eLABa ir svetainės DOAJ (Directory of Open Access Journals) analizę. Remiantis gautais tyrimo rezultatais, galima teigti, kad ženklų mokslo elektroninių leidinių skaičiaus didėjimą lėmė auganti mokslo komunikacijos dalyvių kompetencija elektroninės leidybos srityje ir valstybinis mokslo visuomenės skatinimas vykdyti mokslinės informacijos sklaidą informacinėmis technologijomis. 2009 m. rugsėjo mėn. elektroniniai mokslo leidiniai sudarė 87 proc. visų leidžiamų mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių. Nors dabartiniu metu Lietuvoje nėra jokių valstybinių skatinimo priemonių, numatytų visateksčių elektroninių mokslo žurnalų ar atvirosios prieigos mokslo žurnalų leidybai, 94 proc. visų visateksčių Lietuvos mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių yra atvirosios prieigos leidiniai, kurie sudaro 51 proc. visų mokslo žurnalų, vykdančių informacijos sklaidą internete ir 44,6 proc. visų Lietuvos leidžiamų mokslo žurnalų. Atvirosios prieigos leidinių gausa bei daugiau negu dešimtmetį kaupiami šių leidinių archyvai internete, nesudaro tinkamų sąlygų mokslo straipsnių paieškai, nes leidiniai yra publikuojami institucijų svetainėse, skirtingose duomenų bazėse. Norint patenkinti mokslo kūrinių informacijos paieškos poreikius ir suteikti prieigą prie Lietuvos mokslo kūrinių pasaulinei mokslo visuomenei, reikėtų atvirosios prieigos mokslo žurnalų leidybos skatinimo valstybiniu mastu, tęsti mokslo leidinių publikavimą duomenų bazėje eLABa, aktyviai registruoti Lietuvos atvirosios prieigos mokslo žurnalus ir tęstinius leidinius atvirosios prieigos mokslo leidinių svetainėse (pvz., DOAJ ir duomenų bazėse
This investigation aims to identify the open access to the Lithuanian scientific journals and continued editions development problems and possibilities by means of revision of open access to the Lithuanian scientific journals and continued editions in the internet and analysis of database eLABa and website DOAJ (Directory of Open Access Journals). Results of the investigation bring to the statement that increasing competence of scientific communication participants in the field of e-publishing and state insentive for scientific community to use information technologies for dissemination of scientific information determine significant increase in the number of scientific e-publications. In September 2009 electronic scientific publications made 87 % of all scientific journals and continued editions. Although at present Lithuania provides no state incentive measures for publishing fulltext electronic scientific journals or open access scientific journals, 94 % of all fulltext Lithuanian scientific journals and publications are open access editions, which make 51 % of all scientific journals in internet and 44,6 % of all scientific pournals published in Lithuania. The abundance of open access publications and over ten-year old archives of these publications in internet do not provide proper conditions for search of scientific articles as publications are stored in websites of various institutions and in different databases. Meeting the needs of search of Lithuanian scientific works and the world scientific society provision with the access to Lithuanian scientific production require a state level inducement to open access scientific journals publication, continued publication of scientific works in eLABa database as well as active registration of Lithuanian open access scientific journals in websites of open access scientific publications (e.g. DOAJ) and databases
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82027
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.