Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82008
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas
Title: Обоснование формирования рационального землепользования сельскохозяйственных субъектов Литвы
Other Title: Lietuvos žemės ūkio subjektų racionalių žemėnaudų formavimo pagrindimas
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development: Research papers, 2009, 17(2):Social and economic rural development. [Житомир]., 17(2)(2009)
Extent: p. 6-13
Date: 2009
Keywords: Ūkių žemėnaudos;Žemės reforma;Žemės ūkio naudmenos;Žemės ūkio subjektai;Agricultural entities;Farmland;Land reform;Rural development;Land tenures
Abstract: Žemės santykių ir agrarinių teritorijų pertvarkymui esminės įtakos turėjo žemės ūkio įmonių turto privatizavimas ir nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Pradinė žemės reformos kaimo vietovėje idėja buvo sukurti ūkius, efektyvesnius nei buvusios žemės ūkio įmonės. Bet dėl įstatymų pakeitimo dabar didesnė žemės ūkio paskirties žemės dalis priklauso ne žemdirbiams, o kitiems žemės savininkams. Nedeklaruota (nenaudojama) 18 proc. žemės ūkio naudmenų. Siekiant racionaliai naudoti žemę, būtinos teisinės, administracinės ir organizacinės priemonės. Žemėtvarkos paslaugas sudaro žemės konsolidacijos projektų rengimas ir aprūpinimas informacija apie žemės ūkio naudmenų savybes. Valstybė turi reglamentuoti teritorinių pertvarkymų sąlygas ir sistemingai vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę
The essential influence on reorganization of agrarian territories and land related issues had the privatization of agricultural enterprises assets and the restoration of rights of ownership to land. Originally, the idea of land reform in rural territories was to initiate creation of farms that would be more successful than the former agricultural enterprises. However, due to the amendments in legislation the greater part of agricultural land now belongs not to farmers, but to other land owners instead. About 18 % of farmland remains undeclared i.e. uncultivated. Seeking to use land rationally, it is necessary to take legal, administrative and organizational measures. Land management services comprise of preparing land consolidation projects and providing information on characteristics of farmland. The state must regulate terms and conditions of territorial reorganization and perform a systematic control of land use
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82008
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.