Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81819
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sirvydas, Algimantas;Čekanauskas, Sigitas;Kerpauskas, Paulius;Nadzeikienė, Jūratė;Stepanas, Aloyzas;Čingienė, Rasa
Title: Vandens garo kondensacijos dirvos paviršiuje tyrimai
Other Title: The Investigations Of Water Steam Condensation On The Surface Of The Soil
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 41(1-2) (2009)
Extent: p. 7-18
Date: 2009
Keywords: Terminis piktžolių naikinimas;Vandens garas;Temperatūra;Kondensacija;Thermal weed control;Water steam;Temperature
Abstract: Kokybiškas žemės dirbimas ir pasėlio priežiūra yra viena iš pagrindinių problemų ekologiniame ūkyje, kuriame draudžiama vartoti herbicidus. Ekologiniame ūkyje piktžolių kontrolė pagrįsta tik necheminėmis priemonėmis ir čia tradicinių žemės ūkio mašinų efektyvumas tampa nepakankamas. Piktžolių kontrolės sunkumai ekologinės žemdirbystės sistemoje yra viena iš pagrindinių priežasčių, lėtinančių šios žemdirbystės sistemos plėtrą. Tarp ekologiškų piktžolių naikinimo būdų yra ir terminis piktžolių naikinimas. Ištirtos atviro tipo garo sklaidiklių gaubtų panaudojimo galimybės drėgnojo vandens garo srauto kondensacijos temperatūros kitimui reguliuoti lygiame dirvos paviršiuje. Nustatyta, kad stovintis vietoje sklaidiklis sukuria garo kondensacijos pėdsaką, artimą skrituliui. Įrenginiui judant žemės paviršiumi, slenkantis temperatūros laukas centre ir nutolus nuo jo suteiks nevienodą terminį poveikį. Nustatyta kad gaubto uždėjimas ant garo sklaidiklio, kai leidžia augalo agrotechnologija, padidina garo srauto kondensacijos temperatūrą po gaubtu 11,3±4,2 °C, kas teigiamai veikia piktžolių terminio naikinimo procesą. Optimalus gaubto aukštis nuo dirvos paviršiaus agrotechnologiniu bei garo srauto kondensacijos temperatūros požiūriu yra 4 cm
Qualitative agriculture and handling of the crop are the main problems in ecological agriculture, where usage of herbicides is forbidden. In ecological farm weed control is based on no chemical methods and the effectiveness of the traditional agricultural equipment becomes imperfect. The difficulty of weed control in ecological agriculture system is one of the main reasons inhibiting the development of this kind of agriculture. Among other methods of ecological weed control is the method of thermal weed control. The possibilities of usage of open steam scatters shroud for the regulation temperature changes of damp water steam flow condensation temperature are examined. It's investigated that steady scatter creates the trace of steam condensation close to the circle. The equipment, moving on the surface of the gliding temperature field in the centre and distant from it will give different thermal effect. It's investigated that the application of the shroud on the steam scatter, when the agro technology of the cultured plants allows, increases the temperature of the steam flow condensation in 11.3±4.3 °C. This has a positive effect on the thermal weed control process. The most optimal height of the shroud from the surface of the soil in agro technological and steam condensation temperature aspect is 4 cm
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81819
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.