Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81793
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Česonienė, Laima;Mažuolytė-Miškinė, Edita
Title: Azoto junginių migracijos lizimetriniai tyrimai
Other Title: Lizimetric research of migration nitrogen compounds
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2
Extent: p. 77-80
Date: 2009
Keywords: Ekologiškos trąšos;Lizimetrinis vanduo;Azotas;Nitratai;Organic fertilizers;Lysimetric water;Nitrogen;Nitrates
Abstract: Gruntinis vanduo – požeminis vanduo, susikaupęs vandeningose uolienose virš pirmo vandeniui nelaidaus uolienų sluoksnio (vandensparos), dėl to mažiau apsaugotas nuo paviršinės taršos, ypač nuo trąšų, naudojamų žemės ūkyje. Nesubalansuotas tręšimas skatina maisto medžiagų išsiplovimą iš dirvožemio, taip sukeldamas grėsmę aplinkos gerovei. Tyrimų tikslas – įvertinti azoto junginių migracijos į gruntinius vandenis dėsningumus, panaudojus ekologiškas trąšas. LŽŪU mokomojo ūkio teritorijoje įrengtoje aštuonių lizimetrų aikštelėje buvo atliekami bandymai. 2008 m. lizimetruose buvo panaudotos ekologiškos trąšos: „Ragų geluonių miltai“, „Ragų drožlės“, „Provita“. Po trąšų panaudojimo ištekančiame iš lizimetrų vandenyje matuojama amonio, nitratų, nitritų bei fosfatų koncentracijos. Nustatyta, kad pirmąjį tyrimo mėnesį maksimalios amonio jonų koncentracijos išsiplovė po trąšų Provita N90 bei Provita N180 panaudojimo. Nitratų koncentracija vandenyje didžiausia lizimetriniame vandenyje po trąšų Ragų geluonių miltai N180 panaudojimo. Panaudojus skirtingas ekologiškas trąšas lizimetriniuose vandenyse azoto junginių mineralizacija ir migracija vyksta skirtingai. Po trąšų Ragų geluonių miltai panaudojimo stiprus neigiamas ryšys nustatytas tarp nitratų, nitritų ir bendrojo azoto koncentracijos, po ekologiškų trąšų Ragų drožlės N270 panaudojimo stiprus teigiamas ryšys nustatytas tarp bendrojo azoto ir pH bei amonio jonų koncentracijos, po trąšų Provita panaudojimo stiprus neigiamas ryšys nustatytas tarp nitratų ir pH koncentracijos, stiprus teigiamas ryšys tarp bendrojo azoto ir amonio, nitritų
Ground water is underground water that has accumulated in watery rocks over the first water-resistant rock layer which is shy this water is less protected from surface pollution especially by fertilizers used in agriculture. Unbalanced application of fertilizers encourages washing nutritional matters out from soil and threatening environmental well-being. The aim of research is to determine regularities of nitrogen compounds migrating into ground water when organic fertilizers are used. For this purpose an eight-lysimeter site was established on educational farm at Lithuanian University of Agriculture. In 2008 organic fertilizers ‘Ragų geluonių miltai‘, ‘Ragų drožlės‘, ‘Provita were used in lysimeters. Concentrations of ammonium, nitrates, nitrites and phosphates in lysimetric water were measured. It was found that during the first month of research maximum concentrations of ammonium ions washed away after Provita N90 and Provita N180 had been applied. Concentration of nitrates was the greatest in lysimetric water after Ragų geluonių miltai N180 had been applied. After application of fertilizers Ragų geluonių miltai, a strong negative connection was determined between concentrations of nitrates and total nitrogen. After organic fertilizers Ragų drožlės N270 were applied, a strong positive connection between total nitrogen and pH, as well as concentration of ammonium After fertilizers Provita were applied, strong negative connection was determined between nitrites and pH concentration, as well as a strong positive connection between total nitrogen and ammonium, nitrites
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81793
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

34
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.