Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81764
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Naudžiūnaitė, Aistė;Sabienė, Nomeda
Title: Cinko ir vario migracija skirtingų tipų dirvožemių profiliuose
Other Title: Zinc and copper migration in soil profiles
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2
Extent: p. 24-27
Date: 2009
Keywords: Dirvožemio profilis;Cinkas;Varis;Dirvožemio tarša;Sunkiųjų metalų migracija;Soil profile;Zinc;Soil contamination;Heavy metal migration
Abstract: Darbe tirtas cinko ir vario koncentracijų pasiskirstymas skirtingų tipų (giliau glėjiškas įmėžtasis trąšažemis (Tdi-g4) ir giliau glėjiškas pasotintas balkšvažemis (Jlb- g0)) dirvožemių profilių horizontuose. Tyrimo tikslas buvo ištirti cinko ir vario koncentracijų pasiskirstymo ypatumus atskiruose dirvožemių profilių horizontuose. Cinko ir vario koncentracijos dirvožemio profilių horizontuose nustatytos atominės absorbcijos spektrometrijos metodu pagal standartizuotas metodikas. Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau Zn sukaupė organine medžiaga (OM) turtingas pirmojo dirvožemio Ap horizontas, o Cu - šalia magistralės Kaunas – Marijampolė esančio dirvožemio Ap horizontas. Tai galėjo nulemti antrojo dirvožemio technogeninė Cu tarša. Pirmajame dirvožemio profilyje daugiau cinko kaupėsi viršutiniame horizonte, antrajame dirvožemio profilyje, esančiame šalia kelio - eliuviniame ElBt horizonte dėl skirtingos profilių horizontų granuliometrinės sudėties ir OM pasiskirstymo juose. Didžiausia vario koncentracija pirmąjame dirvožemio profilyje buvo eliuviniame El horizonte. Tuo tarpu dirvožemyje, esančiame šalia kelio Cu buvo daugiau susikaupę viršutiniame profilio horizontuose
Distribution of zinc and copper in different soil profiles (engohypogleyi-Fimic Anthrosol (Atf-gln-w), and Bathihypogleyi – Eutric – Albeluvisols(Abe-gld-w) was investigated.The aim of the research was to investigate pecularities of distribution of zinc and copper in horizons of soil profiles. Zinc and copper amounts in soil samples were determined by atomic absorption spectrometry according to standartizied methods. Results of reserach showed that bigger zinc amount was accumulated in the top Ap horizon of the first soil which was enriched with organic matter. While bigger Cu amount was accumulated in topspoil of the second profile near the road Kaunas-Marijampole. It could be resulted by technogenic Cu contamination.In the first soil profile Zn trend to accumaulate in the top horizon, but in the second – elliuvial ElBt horizon because of different texture and organic matter amounts distribution in soil profiles. The biggest copper amount was acculateed in the top Ap horizon
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81764
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.