Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81748
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Merkevičius, Stanislovas;Sventkauskas, Vilius;Lažinskas, Albertas;Skaržinskas, Naurimantas
Title: Kelių transporto priemonių triukšmo sklaida gyvenviečių teritorijoje
Other Title: Road vehicles noise emissions in residential areas
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 1
Extent: p. 56-58
Date: 2009
Keywords: Gyvenvietė;Transportas;Garsas;Triukšmas;Tarša;Settlement;Transport;Sound;Noise;Pollution
Abstract: Šiame straipsnyje aprašyta metodika, skirta kelių transporto priemonių akustiniai taršai gyvenvietėse prognozuoti, įvertinant šių šaltinių garsinio spinduliavimo įtaką, atsižvelgiant į atstumą nuo triukšmo šaltinio iki imtuvo. Sudarytas matematinis garso lauko modelis, panaudotas studentų miestelio bendrabučių aplinkoje akustinei taršai vertinti
For the purposes of this article describes the methodology for the road vehicle built to predict the noise pollution, the assessment of these sources of influence on the acoustic radiation, depending on the distance from the noise source to the receiver. Made in the sound field of mathematical model used in the students dormitories town environment, noise pollution evaluation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81748
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.