Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81698
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Rimkevičienė, Marija;Kriaučiūnienė, Zita;Pupalienė, Rita;Salina, Olga
Title: The effect of cellulose-degrading micro-organisms on the biodestruction of crop residues in the soil
Other Title: Celiuliozę skaidančių mikroorganizmų poveikis augalų liekanų ir lignino biodestrukcijai dirvožemyje
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 96, Nr.1 (2009)
Extent: p. 113-126
Date: 2009
Keywords: Augalų antžeminių dalių ir šaknų liekanos;Skaidymasis;Mikroorganizmai;Ligninas;Koreliacija;Crop aboveground and root residues;Decomposition;Micro-organisms;Lignin;Correlation
Abstract: Augalų liekanų skaidymosi tyrimai atlikti 2004–2006 m. modelinių lauko bandymų metu LŽŪU bandymų stotyje, drenuotame giliau karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (RDg8-k2). Tirtos žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių kviečių ir raudonųjų dobilų antžeminių dalių bei šaknų liekanos, dirvoje laikytos įvairios trukmės laikotarpius (7,5, 14,5, 19,5 ir 26,0 mėn.). Tyrimų tikslas – nustatyti mikroorganizmų, gebančių pasisavinti celiuliozinį substratą, paplitimą ant šių liekanų, taip pat mikromicetų bendrijų rūšinės sudėties kintamumą bei poveikį augalų liekanų ir jose sukaupto lignino skaidymo intensyvumui. Mikroorganizmų paplitimas priklausė nuo augalų liekanų rūšies. Po 26 mėn. augalų liekanų inkubacijos dirvoje daugiausia lignino nuo maksimalios lignino koncentracijos suiro raudonųjų dobilų ražienojuose (42,1 %) ir vasarinių bei žieminių rapsų kūlenose (atitinkamai 35,0 bei 28,5 %). Taip pat šios liekanos buvo labiausiai suirusios ir ant jų nustatyta daugiau celiuliozę skaidančių mikroorganizmų pradų nei ant kitų antžeminių liekanų. Raudonųjų dobilų šaknys ir ligninas jose buvo suiręs (atitinkamai 84,4 bei 34,5 %), o celiuliozę skaidančių mikroorganizmų buvo daugiau nei ant kitų augalų šaknų. Žieminių rapsų šaknys ir ligninas, atvirkščiai, buvo suskaidytas mažiausiai – atitinkamai 57,1 bei 17,3 %. Ilgėjant augalų antžeminių liekanų ir raudonųjų dobilų šaknų skaidymosi dirvožemyje trukmei, didėjo mikroorganizmų, gebančių pasisavinti celiuliozinį substratą, gausa. Nustatyta esminė neigiama koreliacija tarp celiuliozę gebančių pasisavinti mikroorganizmų pradų kiekio ir augalų liekanų susiskaidymo procento. Šiltuoju metų laiku celiuliozę pasisavinantys mikromicetai išskirti iš 46 genčių
Research on crop residue decomposition was carried out during the period of 2004–2006 in a model field trial set up at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture. The soil of the experimental site is Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (sicco) (CMg-p-w-can). Samples of residues of the aboveground parts and roots of winter and spring rape, winter wheat and red clover incorporated in the soil for different duration (7.5, 14.5, 19.5 and 26.0 months) were explored. The study was aimed to determine the incidence of micro-organisms, capable of assimilating cellulosic substrate, on those residues as well as the variability of species composition of micromycete communities, and the impact on the decomposition rate of crop residues and lignin accumulated in them. The occurrence of cellulose-degrading micro-organisms depended on the type of crop residue. After 26 months of crop residue incubation in the soil the highest amount of lignin from its maximum concentration was degraded in red clover stubble (42.1%), in spring and winter rape threshing remains (35.0 and 28.5%, respectively). Accordingly, those residues were decomposed most. Moreover, the amount of colony forming units of cellulose-degrading micro-organisms identified on them was higher than that on other crop aboveground residues. The roots of red clover and lignin in it were decomposed (accordingly 84.4 and 34.5%), and the content of cellulose-degrading micro-organisms was higher than that on other plant roots. The roots of winter rape and lignin in it on the contrary were decomposed the least (accordingly 57.1 and 17.3 %). With increasing the duration of crop aboveground residue and red clover root decomposition, the amount of micro-organisms capable of assimilating cellulosic substrate, increased
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/96(1)tomas/96_1_tomas_113_126.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 2, 2020

Page view(s)

52
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.