Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81681
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Romaneckas, Kęstutis;Romaneckienė, Regina
Title: Lapų trąšų poveikis cukrinių runkelių derliui ir kokybei
Is part of: Vagos. , Nr. 82 (35) (2009)
Extent: p. 41-47
Date: 2009
Keywords: Cukriniai runkeliai;Lapų trąšos;Derlius;Kokybė;Ekonominis efektas;Sugar beet;Leaf-feed fertilizers;Yield;Quality;Economical effect
Abstract: Tyrimai atlikti 2004-2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje giliai glėjiSko karbonatingo iSplautžemio lengvo priemolio dirvožemy¬je. Bandymo tikslas - nustatyti Lietuvoje naudojamų lapų trąšų įtaką cukrinių runkelių derlingumui, šakniavaisių kokybei bei įvertinti papildomo patręšimo lapų trąšomis ekonominį efektą. Lauko bandymas darytas pagal tokią schemą: 1) papildomai lapų trąšomis netręšta (kontrolė); 2) Deįfan (1,5 1 ha'1); 3) Tra-decorpAZ (0,5 kg ha'); 4) Kemiraferticare (2 kg ha"1) + Tradebor (1,5 1 ha'); 5) Atgaiva-I (40 1 ha"'); 6) Atgaiva - 2 (70 1 ha1). Tyrimais nustatyta, kad vienkartinis lapų trąšų poveikis cukrinių runkelių derlingumui ir kokybei nebuvo dėsningas ir esminis. Lapų trąšų panaudo¬jimas cukrinių runkelių pasėliuose ekonomiškai nepasitvirtino, nes teigiamą minimalų 57,63 Lt ha' ekonominį efektą sąlygojo tik mikroelementinės trą-Sos Tradecorp AZ panaudojimas
The investigations were carried out on the light loam soil in the Experimental station of Lithuanian University of Agriculture in 2004-2006. The soil reaction was slightly alkaline or neutral with a lot of phosphorus and some potassium. The aim of the trial was to investigate influence of commonly used Lithuanian leaf-feed fertilizers on sugar beet yield, quality of roots, and to determine economical efficiency of leaf-feed fertilizers. Field trial was de¬signed according to the following scheme: 1. no additional fertilization (control variant); 2. Delfan (1,5 I ha"1); 3. Tradecorp AZ (0,5 kg ha1); 4. Kemira /erticare (2 kg ha"1) + Tradebor (1,51 ha"'); 5. Atgaiva - 7 (401 ha'); 6. Atgaiva - 2 (70 I ha"1). According to the results of investigations, onetime leaf-feed fertilization had not regular and significant influence on sugar beet yield and quality. Use of leaf-feed fertilizers was economically unprofitable because fertilizer Tradecorp AZ gave minimal positive economical effect of 57,63 Lt ha"1 only
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81681
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.