Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81604
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas;Aleknavičius, Marius;Tumelionis, Antanas
Title: Privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimų analizė
Is part of: Vagos. , Nr. 81 (34) (2008)
Extent: p. 93-101
Date: 2008
Keywords: Žemės rinka;Žemės ūkio naudmenos;Žemės reforma;Ūkių žemėnaudos;Land market;Farming lands;Land reform;Land use
Abstract: Straipsnyje nagrin jami ir apibendrinami privacios žem s ukio paskirties žemės perleidimo (pardavimo ir dovanojimo) statistiniai duomenys bei žemės masinio vertinimo duomenys. Nustatytos priežastys, turincios itakos žemės rinkos aktyvumui ir žem s kainos dydžiui. Žem s rinka aktyvesn geros ukinės vertės žem se, priemiestiniuose rajonuose ir rekreacin se teritorijose. Žemės perleidimo apimtys 2004 – 2007 m. laikotarpiu did jo d l valstyb s paramos ukiu ekonomikai stiprinti ir sudarytos galimyb s isigyti žeme juridiniams asmenims, taip pat siekiant gauti pelno iš disponavimo privacia žeme bei d l jos paskirties pakeitimo. Žem s, perkamos ilgalaikiam ukininkavimui, kainos dydis priklauso nuo žem s našumo. Žem priemiestin se teritorijose kainuoja 10 – 100 kartu brangiau, o rekreacin se teritorijose – 2 – 20 kartu brangiau, nei kitose vietov se, kur nenumatoma gyvenamoji, ukin komercin , pramonin ir rekreacin statyba. Siekiant reguliuoti žem s rinkos procesus, siulomas teritoriju planavimo dokumentu sistemos igyvendinimas ir istatymu pataisos, numatancios privaloma kompensacija už žem s ukio gamybos nuostolius, susijusius su pagrindin s tikslin s žemės naudojimo paskirties pakeitimu
The article analyses statistical data of private agricultural land market and land mass appraisal data in administrative territories. The accomplished analysis allowed to reveal the factors influencing land market dynamics and land prices. The number of land sales and gifts contracts from 2004 to 2007 increased by 48.6% due to the improving economic situation of farms. New legal acts were adopted which lead to acquiring of agricultural land in private ownership for legal persons as well. Market price of agricultural land depends mostly on fertility of soil when land is acquired for agricultural use. Agricultural land market price near towns and cities is higher by 10–100 times, in territories suitable for recreation – by 2–20 times. Mostly such land is not likely to be used for agriculture; therefore, the price depends on the possibility of changing the current land use and constructing buildings on it. For proper regulation of market processes it is proposed to develop land planning documents and to improve current legislation in a way that in case of performing land use change owners would be obliged to compensate the state for losses due to the decreased area of fertile agricultural land
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81604
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.