Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81356
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Žibienė, Gražina;Žibas, Alvydas
Title: Žuvų migracijos sąlygų užtikrinimas Nemuno žemupyje vytinio atšakoje
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 34(54)( 2008)
Extent: p. 75-81
Date: 2008
Keywords: Atšakų gilinimas;Nešmenys;Žuvų migracija;Dredging;Sediments;Spawning migration
Abstract: Kuršių marios yra labai reikšmingas Lietuvos mastu žuvingas vandens telkinys. Dauguma Kuršių mariose gyvenančių žuvų neršti traukia į seklias mariųpriekrantes, nemažai (kuojos, karšiai, starkiai ir vėgėlės ) plaukia į Nemuno žemupį bei Minijos upę. Saugomos ir vertingos žuvys - lašišos, šlakiai, žiobriai - praplaukia Kuršių marias, patenka į Nemuno atšakas ir migruoja neršti į Minijos, Jūros bei aukščiau esančių upių aukštupius. Kiekvienais metais žuvų neršto sąlygos vis blogėja seklėjant Nemuno atšakoms, ypač jų [tekėjimo į Kuršių marias ruožams. Šio neigiamo proceso priežastis - Nemuno vandens atneštų nešmenų akumuliacija mažesnio tėkmės greičio ruožuose. Straipsnyje nagrinėjamos Žuvų migracijos viena iš Nemuno atšakų - Vytiniu sąlygų blogėjimo priežastys, su tuo susijusios problemos, jų sprendimo budai ir migracijos sąlygų užtikrinimo galimybės. Tyrimais nustatyta, kad norint sumažinti Nemuno atšakų Žiotinių dalių seklėjimą ir kartu pagerinti migruojančių žuvų įplaukimo iš Kuršių marių sąlygas būtina periodiškai atlikti gilinimo darbus, tvarkyti pirmojoje amžiaus pusėje įrengtus vagotvarkos statinius - bunas ir pentinus. Šie itin svarbus darbai nuo 1990 m. Lietuvos Respublikoje buvo nutraukti dėl lėšų stygiaus ir iki šiol neatnaujinti (tai lemia ir aplinkosaugos apribojimai)
Kuršių lagoon is the most important water body for fishery in Lithuania. Most fishes of Kuršių lagoon migrate for spawning to shallows of the lagoon, some of these fishes (roaches, breams, zanders, burbots and others) reach for the Nemunas branches and for the Minija river. Rare and protected fish species as salmon, sea-trout swim over the Kuršių lagoon, enter the Nemunas branches and migrate upriver for spawning to the Minija, the Jura and other rivers' upper reaches. From year to year spawning migration conditions go worse due to shoal of the Nemunas branches, especially at their entries in the lagoon. The main cause of this negative process is an accumulation of sediments transported by the Nemunas water at the sectors of slower flow. The article dwells on the spawning conditions detonation causes in the Vytinis branch (one of the Nemunas branches), on the problems related to it, on the possible solutions and possibilities to ensure the required spawning migration conditions. It is estimated that periodically dredging, repairing of piers and jetties are necessary for the maintenance of spawning migration conditions and decreasing the getting shallow mouths of the Nemunas branches. The dredging and repairing of piers and jetties were stopped in 1990 due to the lack of financing and are not restarted (do to environmental reasons too) yet
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81356
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.