Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81049
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bartaševičius, Algimantas;Jotautienė, Eglė;Merkevičius, Stanislovas
Title: Kintamojo skerspjūvio konstrukcinių elementų virpėjimo vyksmo matematinis modeliavimas
Is part of: Vagos. , Nr. 79 (32) (2008)
Extent: p. 146-152
Date: 2008
Keywords: Konstrukciniai elementai;Matematinis modelis;Svyravimai;Dažnis;Control equipments;Vibration;Frequency;Mathematical modeling
Abstract: Nagrinėjami mašinų ir mechanizmų darbo priemonių kintamojo skerspjūvio detalių ar jų konstrukcinių elementų skersinių ir išilginių virpėjimų procesai. Šių svyravimų matematiniam modeliui sudaryti panaudojamos tamprumo teorijos pagrindinės lygtys. Gautos diferencialinės su dalinėmis išvestinėmis lygtys kintamojo skersmens mechaninių elementų virpėjimo procesui aprašyti. Panaudojus šioms lygtims apytikslį sprendimo metodą, gautos paprastos ir praktiškos formu-lės tokių detalių savųjų virpėjimų dažniams skaičiuoti. Pateikti įvairių matmenų kintamųjų skerspjūvių detalių virpėjimų savųjų dažnių nustatymo metodikos taikymo praktikoje pavyzdžiai ir sudaryti jų dviejų kintamųjų funkcijos grafikai
The natural frequencies of many agriculture machines (tractors equipments, mobile chassis, mechanisms, micro-dimensions agriculture techniques and other equipments) variable cross-section control equipments are investigated. These oscillations are compared with the natural frequencies of constant cross-section cylinder pipes of control equipments. A mathematical model for these oscillations is developed using the main equations of elastic theory. The differential equa-tions for variable cross-section control equipments vibration are obtained by a partial derivative. The simple and practice equations of the natural oscillations frequencies are obtained by the approximate calculation method. The examples of variable cross-section different dimensions of the natural frequencies of oscillations are calculated
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81049
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.