Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81039
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Poškys, Vilius;Sabienė, Nomeda
Title: Nuotekų dumblo panaudojimo miško plynėms tręšti vertinimas Lepidium sativum L. testu
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008
Extent: p. 264-267
Date: 2008
Keywords: Lepidium sativum L. testas;Nuotekų dumblas;Plynos kirtavietės;Dirvožemis;Toksiškumas;Lepidium sativum L. test;Sewage sludge;Deforested areas;Soil;Toxicity
Abstract: Pranešime analizuojama plynų kirtimų rekultivavimo galimybė nuotekų dumblu, kurio kiekiai vis auga, o panaudojimo galimybių nėra daug. Aprašomas plynos kirtavietės dirvožemio, šviežio nuotekų dumblo ir išlaikyto nuotekų dumblo ėminių bei jų mišinių tyrimas naudojant biotestavimo metodą. Dirvožemio ėminiai paimti iš plynos 2-jų metų senumo kirtavietės, esančios Kauno miško urėdijos Raudondvario girininkijoje. Jaunas ir išlaikytas (5 metų) nuotekų dumblas paimtas iš Kauno vandenvalos įmonei priklausančios Ežerėlio dumblo saugojimo aikštelės. Lepidium sativum L. testu nustatyta, kad šviežias dumblas yra toksiškas, o penkių metų senumo dumblo toksiškumas mažas. Dumblą sumaišius su dirvožemiu buvo nustatyta, jog toks mišinys gali turėti net ir skatinamąjį poveikį pipirinės augimui. Tai ypač pasireiškė kirtavietės dirvožemio ir išlaikyto dumblo mišiniuose. Taigi, atlikti tyrimai patvirtina hipotezę, kad nuotekų dumblas gali būti naudojamas nuniokotoms kirtavietėms rekultivuoti, tačiau tam tikrais kiekiais ir atsižvelgiant į nuotekų dumblo amžių
The report analyzes the possibilities of the recultivation of deforested areas by utilizing sewage sludge. The amount of sewage sludge is constatly increasing while the possibilities of its utilization are very limited. The report describes the analysis of pure samples as well as sample combinations of the following elements: the soil obtained from a deforested area, fresh sewage sludge and old sewage sludge. A biotesting method was employed in the reasearch. Soil samples were obtained from a 2-year-old deforested area in Raudondvaris, the Kaunas division of the Directorate of State Forests. Fresh and old (5-year-old) sewage sludge samples were collected from the Ežerėlis sludge storage site of a Kaunas water management company. Lepidium sativum L. test led to the conclusion that fresh sludge is toxic, while the toxicity of 5-year-old sludge is very low. Upon combining the samples of sludge and soil, it was determined that such a combination may have a stimulating effect on the growth of Lepidium savitum L. This was particularly obvious from the soil and old sludge combination samples. In conclusion, the reasearch proves the hypothesis that sewage sludge can be used for recultivation of wasted deforested areas. However, the amount and the age of sludge must always be kept in consideration
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81039
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.