Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80858
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Staugaitis, Gediminas;Laurė, Renata
Title: Lapų trąšų įtaka bulvių gumbų derliui, kokybei ir pelningumui
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė. , T.27 (1) (2008)
Extent: p. 169-177
Date: 2008
Keywords: Bulvės;Gumbų kokybė;Lapų trąšos;Potato;Tuber quality;Leaf-feed fertilisers
Abstract: 2002–2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje atlikti tyrimai, kurių tikslas buvo ištirti lapų trąšų su įvairiomis maisto medžiagomis įtaką bulvių gumbų derliui, kokybei, pelningumui. Bandymai atlikti lengvo priemolio ant vidutinio sunkumo bei sunkaus priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje. Tyrimais nustatyta, kad lapų trąšos bulvių gumbų derliaus nedidino. Kalcio, boro ir aminorūgščių turinčios lapų trąšos Boramin Ca ir kalio-azoto trąšos Final K mažino nitratų kiekį bulvių gumbuose, o amidinio azoto ir aminorūgščių turinčios lapų trąšos Delfan – didino. Lapų trąšos neturėjo įtakos krakmolo kiekiui gumbuose. Sausųjų medžiagų kiekį gumbuose patikimai didino kalcio, boro ir aminorūgščių turinčios trąšos Boramin Ca. Nė viena naudotų lapų trąšų auginant bulves nedavė pelno, o trejų metų vidutiniais duomenimis nuostolis, tręšiant lapų trąšomis, sudarė nuo 122 iki 415 Lt ha-1, t. y. panašiai tiek, kiek kainuoja lapų trąšos ir purškimas jomis
Experiments were carried out at the Lithuanian University of Agriculture in 2002-2004. Aim of these experiments was to evaluate an effect of leaf-feeding fertilizers, containing different nutrients, on yield, tuber quality and profitability of potato crop. Experimental site's soil is Calcari-Epihypogleyic Luvisols, light loam on medium and clay loam. According to the results of research, application of leaf-feeding fertilizers on potato crop did not result in statistically significant yield increase. Leaf-feeding with Boramin Ca, containing calcium, boron and amino acids, and Final K, containing potassium and nitrogen, resulted in lower content of nitrates in potato tubers, while application of Delfan, containing amide form of nitrogen and amino acids, increased it. Leaf-feeding had no effect on starch content in potato tubers. Statistically significant increase of dry matter content in potato tubers was recorded after leaf-feeding with Boramin Ca, containing calcium, boron and amino acids. Leaf-feeding of potato crop with any of tested fertilisers was not profitable. According to the average data of three years of experiment, financial losses caused by the leaf-feeding were within the range of 122-415 Ltha"1. This sum reflects the costs of purchase of leaf-feed fertilisers and fertiliser application expenditures
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80858
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.