Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80832
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Staugaitis, Gediminas;Laurė, Renata
Title: Lapų trąšų įtaka cukrinių runkelių derliui, kokybei ir pelningumui
Is part of: Vagos. , Nr. 78 (31) (2008)
Extent: p. 43-47
Date: 2008
Keywords: Cukriniai runkeliai;Lapų trąšos;Šakniavaisių kokybė;Pelningumas;Sugar beet;Leaf-feed fertilizers;Quality of roots;Profitability
Abstract: 2002—2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vykdyti tyrimai, kurių tikslas buvo ištirti lapų trąšų su įvairiomis maisto medžiagomis įtaką cukrinių runkelių derliui, šakniavaisių kokybei, cukraus išeigai, pelningumui. Bandymai atlikti karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje, lengvame priemolyje ant vidutinio sunkumo bei sunkaus priemolio. Tyrimais nustatyta, jog tręšiant cukrinius runkelius lapų trąšomis gautos 2,6-4,9% šakniavaisių derliaus didėjimo tendencijos, tačiau nė vienais metais gauti derliaus priedai nebuvo statistiškai patikimi. Lapų trąšos šiltesniais ir sausesniais metais didino cukraus kiekį šakniavaisiuose, o normalaus drėgnumo ar drėgnesniais ir vėsesniais -jo kiekį mažino arba įtaka buvo neesminė. Mikroelementinės Aton AZ trąšos didino Šakniavaisiuose natrio kiekį, o amidinio azoto bei amino rūgščių turinčios lapų trąšos Deįfan - alfa amino azoto kiekį. Biologinio ir baltojo cukraus išeigą naudotos lapų trąšos didino 1.7-5.7%. Daugiausia biologinio ir baltojo cukraus, taip pat ir didžiausias auginimo pelningumas gautas cukrinius runkelius patręšus kalio-azoto trąšomis Fainal K, mikroelementinėmis Aton AZ trąšomis ir amidinio azoto bei amino rūgščių turinčiomis lapų trąšomis Delfart
Experiments were carried out in the Lithuanian University of Agriculture in 2002 - 2004. The aim of these experiments was to evaluate an effect of leaf-feed fertilizers, containing different nutrients, on the yield, quality of roots, sugar output and profitability of sugar beet crop. Experimental site's soil was Calcari-Epihypogleyic Luvisols (LVg-p-w-cc), that is, light loam on medium and clay loam. According to the results of the research, due to the application of leaf-feed fertilizers sugar beet root yield increased by 2.6-4.9%, but in none of the viars of the experiment this increase was statistically significant. In warmer and less rainy years the application of leaf-feed fertilizers resulted in higher sugar content in roots, while in the years with normal or excessive precipitation sugar content was lower or about the same as in variant without leaf-feeding. The application of Aton AZ fertilizer, containing trace elements, resulted in higher sodium content in roots. Delfan fertilizer, containing amide form of nitrogen and amino acids, increased £-amino nitrogen content in roots. Leaf-feeding increased the output of biological and white sugar by 1.7-5,7%. The largest biological and white sugar output and the highest sugar beet crop profitability was obtained after the application of Fainal K (contain-K2 potassium and nitrogen), Aton AZ (containing trace elements) and Delfan (containing amide form of nitrogen and amino acids)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80832
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.