Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80755
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Motuzas, Algirdas;Zakarauskaitė, Danguolė;Butkus, Virginijus;Vaisvalavičius, Rimantas;Mažvila, Jonas;Antanaitis, Antanas;Staugaitis, Gediminas;Prosyčevas, Igoris
Title: Atkuriamo sunkiaisiais metalais užteršto balkšvažemio armens biologinės būklės identifikavimas
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 1
Extent: p. 1-9
Date: 2008
Keywords: Balkšvažemis;Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio cheminis atkūrimas;Augalų vystymasis;Dirvožemio biologinis aktyvumas;Albeluvisol;Chemical rehabilitation of soil polluted by heavy metals;Plant development;Soil biological activity
Abstract: Straipsnyje aptariami 2007 m. atliktų vegetacinių bandymų rezultatai, siekiant ištirti augalų vystymosi bei fermentų aktyvumo ir kvėpavimo intensyvumo rodiklius sunkiaisiais metalais (SM) katastrofiškai užterštame balkšvažemio armenyje, jais remiantis įvertinti cheminio oksidavimo metodu atkuriamo dirvožemio biologinę būklę. Nustatyta, kad didžiausias žieminių kviečių želmenų biomasės derlius prieš augalų auginimą ir po jo yra natūraliame (neužterštame SM) balkšvažemio armenyje, o įsotintame sunkiaisiais metalais dirvožemyje augalų vystymasis bei jų derliaus rodikliai iš esmės sumažėjo. Tačiau matyti ženklus dirvožemio biologinės būklės pagerėjimas balkšvažemio armenyje po SM imobilizavimo metalų sulfidų (MeS) pagrindu paruoštomis cheminėmis medžiagomis – žieminių kviečių antžeminės ir požeminės dalies masė čia padidėjo apie 55,6%, palyginus su įsotintu sunkiaisiais metalais dirvožemiu. Didžiausias dirvožemio hidrolizinių fermentų ureazės ir sacharazės aktyvumas, tiek prieš augalų auginimą, tiek po jo, taip pat yra SM neužterštame balkšvažemio armenyje. Jį įsotinus sunkiaisiais metalais ir juos surišus metalų sulfidų (MeS) pagrindu paruoštomis cheminėmis medžiagomis, šių fermentų aktyvumas iš esmės sumažėjo, išskyrus chemiškai imobilizuotame dirvožemyje po augalų auginimo – čia nustatytas fermento sacharazės aktyvumas praktiškai nesiskyrė nuo kontrolinio varianto. Sunkiaisiais metalais įsotintame balkšvažemio armenyje ir po jų cheminio imobilizavimo kvėpavimo intensyvumas, palyginus su neužterštu dirvožemiu, sumažėjo atitinkamai 31,0 ir 20,0%. Tai rodo, kad chemiškai paveiktame balkšvažemyje išsiskyrusio CO2 kiekis yra iš esmės (11%) didesnis, palyginus su įsotintu sunkiaisiais metalais dirvožemiu. Taigi galima teigti, kad balkšvažemis iš dalies atsistatė
The article presents results of one-year (2007) screening investigations on winter wheat growth and soil enzyme activity, carried out in order to identify the biological state of the Albeluvisol arable layer polluted by heavy metals and, depending on the data from vegetative trials, the application of in situ chemical oxidation techniques for the rehabilitation of HM-contaminated soil. The highest yield of winter wheat shoot biomass was obtained in the case when plants ha grew in a natural (untreated with HM) Albeluvisol arable layer, whereas in the HM-saturated level a reduction of plant growth and biomass yield was evident. However, a marked improvement of soil biological state was visible after the chemical HM immobilization procedure – both the above-ground and underground winter wheat shoot biomass increased by 55.6% in comparison with the case when plants had been grown in HM-saturated Albeluvisol arable layer. In general, the evident decrease of soil biological activity due to the negative impact appeared because of the Albeluvisol arable layer saturation with heavy-metal (copper, zinc and lead) acetates. Both before and after plant growth, the maximum activity of soil enzymes such as urease and saccharase was found in natural (untreated with HM) Albeluvisol arable layer. The only excerption was found after plant growth in an HM-immobilized Albeluvisol arable layer wherein the activity of saccharase was similar to that of natural soil. A marked decrease of soil respiration was observed in comparison with natural soil: up to 31.0% in the Albeluvisol saturated with heavy metals and up to 20.0% in heavy-metal-immobilized one. On the other hand, CO2 effervescence was lower at least by 11% in heavy-metal-saturated Albeluvisol arable layer in comparison with HM-immobilized one. Thus, we may state that contaminated soil was partly rehabilitated by the chemical HM immobilization procedure
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/zem_ukis_2008-1/1_Zem_01_09.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/zem_ukis_2008-1/1_Zem_01_09.pdf
Affiliation(s): Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras
Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras, analize@agrolab.lt
Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras, bandymai@agrolab.lt
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

56
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.