Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80748
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pranckietienė, Irena;Mažeika, Romas;Šidlauskas, Gvidas;Pranckietis, Viktoras;Vagusevičienė, Ilona;Dromantienė, Rūta;Cigienė, Rūta;Tranavičienė, Tatjana
Title: Humuso trąšų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir vasarinių rapsų produktyvumui
Is part of: Vagos. , Nr. 78 (31) (2008)
Extent: p. 23-28
Date: 2008
Keywords: Biologinis aktyvumas;Humuso trąšos;Rapsai;Biological activity;Humus fertilizer;Rape
Abstract: Biologinis dirvožemio aktyvumas yra svarbus derlingumo veiksnys agronominiu ir ekologiniu požiūriais, taip pat jis yra jautrus antropogeninio poveikio indikatorius. Šiuo laikmečiu, intensyvėjant žemės ūkio gamybai ir dėl netinkamo ūkininkavimo, blogėja dirvožemio fizikinės ir cheminės savybės.Dalinis problemos sprendimas gali būti humuso trąšų panaudojimas augalų tręšimo sistemoje. Tyrimų tikslas - ištirti humuso trąšų įtaką dirvožemio biologinio aktyvumo, judriųjų P2O5 ir K2O ir vasarinių rapsų produktyvumo pokyčiams, nustatyti jų tarpusavio ryšius. Bandymais nustatyta, kad humuso trąšos esmingai (0,03-0,07 mg NH3 per 24 h) didino ureazės aktyvumą. Sacharazės aktyvumas esmingai (4,5 mg gliukozės per 48 h) padidėjo naudojant 2,2 kg,o dehidrogenazių (1,8 mg formazano per 24 h) -4,4 kg huminių rūgščių. Vasarinių rapsų sėklų derliaus priedas esmingai padidėjo (0,32-0,46 t ha1) dėl šių trąšų įtakos. Gausiausias derlius (2,72 t ha"1) ir derliaus priedas (0,46 t ha"1) gautas humuso trąšomis rapsus nupurškus butonizacijos tarpsnyje. Nustatyta tiesinė priklausomybė tarp vasarinių rapsų sėklų derliaus ir judriojo fosforo pokyčių per augalų vegetaciją (koreliacijos koeficientas r = 0,88* patikimas esant 95 % tikimybės lygiui). Humuso trąšos esmingai didino (0,94 t ha'1) žaliųjų riebalų išeigą, gausiausias jų kiekis gautas šiomis trąšomis vasarinius rapsus patręšus butonizacijos tarpsnyje
Biological activity is agronomically and ecologically significant component of soil fertility and a sensitive indicator of the anthropogenic effect. At present, increasing intensification of agricultural production and inadequate farm management practices result in the deterioration of soil physical and chemical properties. A partial solution to this problem could be the use of humic acids in the system of crop fertilization. The objective of this research was to study the effect of humic and fulvic acids (humus acid fertilizer) on soil biological activity, available P2O5 and K2O the variation in spring rape productivity and to determine the relationships between the parameters studied. Our experimental evidence suggests that humic and fulvic acids (humus acid fertilizers) significantly increased the activity of urease (0.03-0.07 mg NH3 per 24 h). The activity of saccharase significantly increased (4.5 mg glucose per 48 h) having used 1,67 kg of humic acid, and that of dehydrogenase (1.8 mg formazane per 24 h) having used 3.3 kg of humic acid. A significant seed increase of 0.32-0.46 t ha'1 in spring rape was obtained under the effect of humic and fulvic acids. The highest yield (2,721 ha"1) and yield increase 0 461 ha"') were obtained when humic and fulvic acids had been spray-applied to the rapeseed crop at the bud formation stage. A linear correlation was identified between the yield of spring rape seed and available variation of phosphorus during the crop growing season (r=0.88*). Humic and fulvic acids significantly increased the yield of crude fat (0.94 t ha"1). The highest content of crude fat was recorded after the humic and fulvic acid treatments at the taid formation stage of spring rape
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80748
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.46 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

80
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.