Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80731
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kriaučiūnienė, Zita;Velička, Rimantas;Rimkevičienė, Marija;Pupalienė, Rita;Salina, Olga
Title: Cenosis structure and species composition dynamics of micromycetes decomposing crop root residues in soil
Is part of: Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol 54, Nr. 1
Extent: p. 36-44
Date: 2008
Keywords: Augalų šaknų liekanos;Skaidymas;Mikromicetai;Anglies ir azoto santykis;Crop root residues;Decomposition;Micromycetes;Carbon and nitrogen ratio
Abstract: Augalų liekanų skaidymosi tyrimai buvo atlikti 2004–2006 m. LŽŪU Bandymų stoties lauko bandymuose, giliau drenuotame karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (RDg8-k2) – [Endocalcari- Epihypogleyic Cambisol (sicco)] (CMg-p-w-can). Tirtos skirtingos trukmės laikotarpiais (7,5; 14,5; 19,5; 26,5 mėn.) dirvoje skaidomos augalų šaknų liekanos: 1) žieminių rapsų (Brassica napus L. ssp. oleifera biennis Metzg.), 2) vasarinių rapsų (Brassica napus L. ssp. oleifera annua Metzg.), 3) žieminių kviečių (Triticum aestivum L.), 4) raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.). Tyrimų tikslas – nustatyti mikromicetų bendrijų ant dirvožemyje skaidomų žieminių ir vasarinių rapsų šaknų liekanų struktūrą ir rūšinės sudėties kintamumą lyginant su žieminių kviečių ir dobilų šaknimis. Nustatyta, kad mikromicetų paplitimas ant skaidomų augalų šaknų labiausiai priklausė nuo augalo rūšies. Daugiausiai mikromicetų pradų aptikta ant raudonųjų dobilų šaknų, mažiau – ant rapsų šaknų ir mažiausiai – ant žieminių kviečių šaknų. Nustatyta mikromicetų pradų skaičiaus priklausomybė nuo šaknų susiskaidymo (pagal koreliacinę- regresinę analizę tiesinis stiprus ir labai stiprus ryšys) bei nuo skaidomo substrato C : N (atvirkštinis stiprus ir labai stiprus ryšys). Nustatytas Trichoderma genties grybų rūšių specifinis paplitimas, priklausantis nuo augalų šaknų prigimties. Pirmą kartą Lietuvoje identifikuotos šios genties rūšys: T. longibrachiatum – ant žieminių ir vasarinių rapsų, T. aggressivum f. europaeum – ant žieminių rapsų, T. spirale – ant vasarinių rapsų, žieminių kviečių ir dobilų, T. crassum – ant žieminių kviečių ir žieminių rapsų, T. brevicompactum – ant žieminių kviečių šaknų
Experiments on the decomposition of crop residues were carried out at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture (54°53’N, 23°50’E) in a model field in 2004–2006. The soil of the experimental site is Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (sicco) (CMg-p-w-can). We investigated root residues of winter oilseed rape (Brassica napus L. ssp. oleifera biennis Metzg.), spring oilseed rape (Brassica napus L. ssp. oleifera annua Metzg.), winter wheat (Triticum aestivum L.), and red clover (Trifolium pratense L.) decomposed in soil for different time (7.5, 14.5, 19.5, and 26.5 months). The aim of the investigation was to establish in soil decomposed winter and spring rape root micromycetes community structure and species composition dynamics in comparison with winter wheat and clover roots. It has been established that on the decomposed crop roots micromycetes spread depended first of all on the plant species. Most of micromycetes colony forming units were found on red clover roots, less on rape roots and least on winter wheat roots. The micromycetes colony forming unit number depended on root decomposition (according to correlative-regressive analysis a positive strong and very strong correlation) and on the decomposed substrate C : N ratio (a strong and very strong negative correlation). A specific character of the genus Trichoderma fungi species spreading depending on the nature of crop roots has been established. For the first time in Lithuania the following species have been identified: T. longibrachiatum – on winter and spring rape, T. aggressivum f. europaeum – on winter rape, T. spirale – on spring rape, winter wheat and clover, T. crassum – on winter wheat and winter rape, T. brevicompactum – on winter wheat roots
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio81/Str08_036-044.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

54
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.